• 0342 360 12 00

   2021- 2022 Öğretim yılı güz (I.) yarıyılı öğrenci kabulünde mülakat sınavları 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

 Listelerde adı geçen aday sayıları, ilan metninde belirtildiği üzere; En yüksek puandan başlayarak en düşük puana doğru, kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde belirlenmiştir.

♦ Adayların sınav tarih ve saatlerine riayet etmeleri gerekmektedir.

 Mülakat sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

MÜLAKATA GELECEK ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN EVRAKLAR
1-Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı 
2-Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı 
3-Lisans ve Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ( Doktora programları için)
4-Lisans ve Yüksek lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ( Doktora programları için)
5-Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge ( Doktora programları için)
6-ALES Puanını gösteren belge (Tezli Yüksek Lisans ve  Doktora programları için)
7-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
 ANATOMİ DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Anatomi AD.Seminer salonu/ 11:00-15:00)

 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
(Sınav yeri ve saati: Spor Bilimleri Fakültesi / 10:00

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Spor Bilimleri Fakültesi / 13:30

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Spor Bilimleri Fakültesi / 14:30

 BİYOFİZİK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
Sınav yeri ve saati: Biyofizik Anabilim Dalı Toplantı Salonu / 10:00 )

 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Sağlık Bil. Fak. toplantı salonu/ 09:30-17:30)

 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Sağlık Bil. Fak. toplantı salonu/ 09:30-17:30)

 FİZYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati:Temel Tıp Bil. Bölüm Binası Fizyoloji AD. / 08:30 )

 FİZYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati:Temel Tıp Bil. Bölüm Binası Fizyoloji AD. / 08:30 )

 HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Sağlık Bil. Fak. toplantı salonu/ 09:30-17:30)

 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Sağlık Bil. Fak. toplantı salonu/ 09:30-17:30)

 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Sağlık Bil. Fak. toplantı salonu/ 09:30-17:30)

 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Sağlık Bil. Fak. toplantı salonu/ 09:30-17:30)

 TIBBİ BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati:Temel Tıp Bil. Bölüm Binası 1. Kat Seminer Salonu / 10:00 ) 

 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati:Temel Tıp Bil. Tıbbi Mikrobiyoloji AD./ 09:30-12:00) 

 TEMEL SOLUNUM BİYOLOJİSİ YL. VE İLERİ SOL. BİYO. VE SOL. ORGANLARI KANSERLERİ DR.
(Sınav yeri ve saati: İleri Düzey Eğitim Araştırma Laboratuvarı (TIP İDEAL) /11:00 )

 TIBBİ BİYOKİMYA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
(Sınav yeri ve saati: Tıbbi Biyokimya AD. Toplantı odası / 09:30

♦Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programına Başvuran Aday bulunmamaktadır.