• 0342 360 12 00

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bilim insanlarını yetiştiren, sağlık alanında endüstriyel gelişmeye katkı sağlayan, öğrenciyi merkeze alarak temel değerlerine bağlı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmede etkin bir kurum olmayı görev edinmiştir.