• 0342 360 12 00

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, evrensel bilime, bilimsel araştırmalar yoluyla katkı sağlayan, değişime açık, etik değerlere bağlı ve öncelikleri ülke yararı olan bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN VE ARAŞTIRMALARIN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAK, NİTELİKLİ ARAŞTIRMACILARIN YETİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK.

YETİŞTİRDİĞİMİZ NİTELİKLİ ARAŞTIRMACILARLA, BİLİMİN TOPLUMDA ETKİN KONUMA GELMESİNDE ÖNCÜLÜK EDEN BİR “ENSTİTÜ“ OLMAKTIR.

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunda yapılan değişiklikle 18 Haziran 1987 tarih ve 3389 sayılı kanunla kurulmuştur. Temel Tıp Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri alanında dünya standartlarına ulaşmış kaliteli insan gücünü ülkemize kazandırmak ve gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla üretilen yeni bilgileri dünya literatürüne katkıyı amaçlayan Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990-91 ders yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Enstitümüzde eğitim Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı ilgili Anabilim Dalları tarafından verilmekte olup, uygulamalı programlar bu birimlerin dershane ve laboratuvar gerçekleşmektedir.