• 0342 360 12 00

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1988 yılında, Temel Tıp bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. Sağlık Bilimleri alanında dünya standartlarına ulaşmış kaliteli insan gücünü ülkamize kazandırmak ve gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla üretilen yeni bilgileri dünya literatürüne katkıyı amaçlayan Sağlık Bilimleri enstitüsü, 1990-1991 ders yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Enstitümüzde eğitim Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı ilgili Anabilim Dalları tarafından verilmekte olup, uygulamalı programlar bu birimlerin dershane ve labaratuvarlarında gerçekleşmektedir. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim-öğretim, aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında yapılmakta olup, Anabilim dallarında okutulan derslerin içerikleri ilgili Anabilim dalı sayfasında bulunmaktadır.

 • ANATOMİ ANABİLİM DALI
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
 • BİYOENFORMATİK ve BİLİŞİMSEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
 • BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
 • ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI
 • FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
 • SOLUNUM BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
 • HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
 • HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
 • RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
 • TIBBI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
 • TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • AĞIZ,DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • ENDODONTİ ANABİLİM DALI
 • ORTODONTİ ANABİLİM DALI
 • PEDODONTİ ANABİLİM DALI
 • PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
 • PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI