• 0342 360 12 00

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

 

Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN  ( Enstitü Müdürü )            

 

Dr. Öğr. Üyesi Caner YILDIRIM   Enstitü Müdür Yardımcısı ) 

 

Prof. Dr. Aslı SEÇİLMİŞ   ( Protetik Diş Tedavisi AD. Bşk. ) 

 

Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ  ( Hemşirelik AD. Bşk.)    

 

Doç.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK  ( Beden  Eğitimi ve Spor AD. Öğr. Üyesi )