• 0342 360 12 00

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ KURULU KARARI

"Lisansüstü Programı Bitirme Koşulları" ile ilgili olarak alınan Enstitümüz 24 Kasım 2016 tarih 2016-2017/1 nolu Enstitü Kurul Kararı aşağıda belirtilmiştir.

1. Enstitümüz tezli yüksek lisans programlarında, yüksek lisans tez çalışması sonucunda aşağıdaki üç

maddeden en az birini sağlamalıdır.

a) Tez çalışmasından hazırlanmış en az bir bildiri sunulmuş (sözlü veya poster) olması,

b) Tamamlanan tezin bir araştırma projesi kapsamında yapılmış olması,

c) Tez çalışmasından hazırlanmış olan bir yayının, hakemli bir dergiye gönderilmiş olması ve

değerlendirmeye konulmuş olması,

Bu kararın 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı I. (birinci) yarıyılında kaydını yaptıracak olan yüksek lisans

programı öğrencilerinden itibaren uygulanmasına,

2. Enstitümüz doktora programlarında, doktora tez çalışması tamamlanma aşamasında aşağıda

belirtilen üç maddeden en az birini sağlamalıdır.

a) SCI, SSCI (expanded dahil), AHCI index tarafından taranan dergilerden birinde doktora tez

çalışması kapsamında yapılmış en az 1 (bir) yayının kabul edilmiş olması gerekir.

b) Öğrencinin tez konusu kapsamında, öğrencinin de araştırmacı olarak görev aldığı, TÜBİTAK,

Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği vb. gibi bilimsel bir kurum ya da kuruluş tarafından

desteklenen (BAP hariç) bir proje tamamlatılmış olması gerekir.

c) Uluslararası kongrelerde tez çalışmasından hazırlanmış I. (birinci) isimli en az 1 (bir) bildiri (sözlü

veya poster) sunulmuş olması gerekir.

Bu kararın 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı I. (birinci) yarıyılında kaydını yaptıracak olan doktora

programı öğrencilerinden itibaren uygulanmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.