• 0342 360 12 00

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ KURULU KARARI

Lisansüstü Programı Bitirme Koşulları" ile ilgili olarak alınan Enstitümüz 24 Kasım 2016 tarih 2016-2017/1 nolu Enstitü Kurul Kararı aşağıda belirtilmiştir.

1. Enstitümüz tezli yüksek lisans programlarında, yüksek lisans tez çalışması sonucunda aşağıdaki üç

maddeden en az birini sağlamalıdır.

a) Tez çalışmasından hazırlanmış en az bir bildiri sunulmuş (sözlü veya poster) olması,

b) Tamamlanan tezin bir araştırma projesi kapsamında yapılmış olması,

c) Tez çalışmasından hazırlanmış olan bir yayının, hakemli bir dergiye gönderilmiş olması ve

değerlendirmeye konulmuş olması,

Bu kararın 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı I. (birinci) yarıyılında kaydını yaptıracak olan yüksek lisans

programı öğrencilerinden itibaren uygulanmasına,

 

2. Enstitümüz doktora programlarında, doktora tez çalışması tamamlanma aşamasında aşağıda

belirtilen üç maddeden en az birini sağlamalıdır.

a) SCI, SSCI (expanded dahil), AHCI index tarafından taranan dergilerden birinde doktora tez

çalışması kapsamında yapılmış en az 1 (bir) yayının kabul edilmiş olması gerekir.

b) Uluslararası kongrelerde tez çalışmasından hazırlanmış I. (birinci) isimli en az 1 (bir) bildiri (sözlü

veya poster) sunulmuş olması gerekir.

Bu kararın 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı I. (birinci) yarıyılında kaydını yaptıracak olan doktora

programı öğrencilerinden itibaren uygulanmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ KURULU KARARI

Doktora Programı Bitirme Koşulları" ile ilgili olarak alınan Enstitümüz 17 Haziran 2021 tarih 2021/4 nolu Enstitü Kurul Kararı aşağıda belirtilmiştir.

Doktora Mezuniyet Şartları Programa 2021-2022 I. Dönem ve Sonrasında Kayıt Yaptıracak Öğrencileri  Kapsayacaktır.

Öğrencilerin Doktora derecesi almaya hak kazanmaları için aşağıdaki maddelerden en az birini  yerine  getirmeleri gerekmektedir.

 

1- Üniversitemizin adının bulunduğu, ilgili öğrencinin ilk isim olması koşuluyla tezinden üretilen, altta belirtilen indekslerde taranan en az 1 (bir) makale yayınlamış veya kabul almış olması gerekmektedir. (kabul yazısı yeterlidir) (Madde  1  için  indeksler;  TR­ Dizin, Emerging Sources Citation Jndex  (ESCI),  PubMed ,  SCI-Expanded , SSCI, AHCl)

Oybirliği ile karar verilmiştir.