• 0342 360 12 00

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Deniz KARSLI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Betül TAŞ

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRKOL

 

Dr. Öğr. Üye. Mustafa YALÇIN

 

İletişim Bilgileri

 

 Telefon: 0342 360 9600                       Dahili   :4100

 

          E-posta:   dishfd@gantep.edu.tr          

 

Programa kabul edilen öğrenci, 4 dönem boyunca toplam en az 7 ders 21 kredi almak zorundadır. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, derslerin kodu ve kredisi Ek-1’de sunulmuştur. İlgili derslerin ders içerikleri ise Ek-2’de verilmiştir. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Ğğrenci ders kredilerini başarı ile tamamladıktan sonra yeterlilik imtihanına girmeli ve bu imtihanı başarı ile verebilmesi halinde danışmanı önderliğinde tez önerisi vermeli ve bu tezi başarı ile tamalayabilmelidir.

Ders kataloğu için, ana sayfadan "Ders İçerikleri" menüsüne tıklayınız