• 0342 360 12 00

Akedemik Personel

Prof. Dr. Ahmet Ferudun IŞIK  (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Demet KAHRAMAN

 

Solunum Biyolojisi Anabilim Dalında Disiplinlerarası eğitim vermek üzere;

"İleri Solunum Biyolojisi ve Solunum Organları Kanserleri" doktora programı bulunmaktadaır.

"Temel Solunum Biyolojisi" yüksek lisans programı bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

 

Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler

Temel Solunum Biyolojisi yüksek lisans programı mezunları; Fen Fakültesinin Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olanlar; Mühendislik Fakültesinin Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olanlar;  Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az 5 yıl süreli lisans diplomasına sahip olanlar; Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler bölümü Biyofizik ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalları’nda yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilirler.

Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.

Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, Bilimsel Araştırma ve Etik Dersi (yüksek lisans eğitiminde alınmamış ise), seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur

Temel Solunum Biyolojisi Yüksek Lisans Programı

Programa Kabul Koşulları:

Bu programa Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri mezunları, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları başvurabilirler.

Ders kataloğu için, ana sayfadan "Ders İçerikleri" menüsüne tıklayınız