• 0342 360 12 00

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşegül GÜLEÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Merve GÖYMEN

 

 

İletişim Bilgileri

 

Telefon :  0342 360 96 60             Dahili   : 4601

 

 Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler  (ders kodu, adı, içeriği ve kredisi).

Programa kabul edilen öğrenci, 4 dönem boyunca en az 8’i zorunlu 6’sı seçmeli olmak üzere toplam 14 ders, 25 kredi almak zorundadır. Ayrıca öğrenci bu dört dönemde 2 seminer sunmak zorundadır. Öğrenci, 6. dönemde sağlık bilimleri enstitüsünün belirleyeceği ve sosyal bilimler enstitüsünden alınması zorunlu olan 2 ders daha almak zorundadır. Doktora yeterlilik imtihanında başarılı olan her öğrenci, yeterlilik imtihanını takip eden her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci ders kredilerini başarı ile tamamladıktan sonra yeterlilik imtihanına girmeli ve bu imtihanı başarı ile verebilmesi halinde danışmanı önderliğinde tez önerisi vermeli ve bu tezi başarı ile tamamlayabilmelidir.

Ders kataloğu için, ana sayfadan "Ders İçerikleri" menüsüne tıklayınız