• 0342 360 39 26

 

 

Akademik Personel

Öğr.Gör. Şule BAZ ÇİFTÇİ  (Anabilim Dalı Bşk.)

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI, RADYOTERAPİ FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI VE MEZUNİYET ŞARTLARI

Başvuru Şartları:        

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü mezunları ve Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümü mezunları başvuru yapabilir.

 

Mezuniyet Şartı:        

Radyoterapi fiziği tezli yüksek lisans programından mezun olmak için en az 10 adet ders ve en az toplam 29 kredi almak zorunludur. Ayrıca öğrenciler 1 adet Seminer almak zorundadırlar.  Öğrenciler; tez danışmanları atandıktan sonra  her dönem Yüksek Lisans Tezine ve danışmanları tarafından açılan Uzmanlık Alan Dersini kayıt yaptırmak zorundadırlar.

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Kataloğu