• 0342 360 12 00

 

 

Akademik Personel

Öğr.Gör. Şule BAZ ÇİFTÇİ  (Anabilim Dalı Bşk.)

Dr.Öğr. Üyesi Hatice COŞKUN

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI, RADYOTERAPİ FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI VE MEZUNİYET ŞARTLARI

Başvuru Şartları:        

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü mezunları ve Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümü mezunları başvuru yapabilir.

 

Mezuniyet Şartı:        

Radyoterapi fiziği tezli yüksek lisans programından mezun olmak için en az 10 adet ders ve en az toplam 29 kredi almak zorunludur. Ayrıca öğrenciler 1 adet Seminer almak zorundadırlar.  Öğrenciler; tez danışmanları atandıktan sonra  her dönem Yüksek Lisans Tezine ve danışmanları tarafından açılan Uzmanlık Alan Dersini kayıt yaptırmak zorundadırlar.

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Kataloğu

SEMİNER VE UZMANLIK ALAN DERS KODLARI VE AKTS KREDİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME (2017-2018 l.(Birinci) Yarıyılından itibaren geçerlidir.)