• 0342 360 12 00

AKADEMİK PERSONEL

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TUNÇ GÜRLER(Anabilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Uğur AYDIN

 

 

 

İletişim Bilgileri

 

Telefon : 0 342 360 9600           Dahili   : 4401 - 4408

 

 

Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler (ders kodu, adı, içeriği ve kredisi)

Programa kabul edilen öğrenci, 4 yarıyıl boyunca en az 8’i zorunlu 6’sı seçmeli olmak üzere toplam 14 ders, 25 kredi almak zorundadır. Ayrıca öğrenci bu dört yarıyıl boyunca, 2 seminer sunmak zorundadır. Doktora yeterlilik imtihanında başarılı olan her öğrenci, yeterlilik imtihanını takip eden her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci ders kredilerini başarı ile tamamladıktan sonra yeterlilik imtihanına girmeli ve bu imtihanı başarı ile verebilmesi halinde danışmanı önderliğinde tez önerisi vermeli ve bu tezi başarı ile tamamlamalıdır. Öğrenci, yeterlilik sınavını başardıktan sonra sosyal bilimler enstitüsünden alınması zorunlu olan EB521 (Gelişim ve Öğrenme) ve EB522 (Öğretimde Planlama ve Değerlendirme) kodlu dersleri almak zorundadır.

Ders kataloğu için, ana sayfadan "Ders İçerikleri" menüsüne tıklayınız