• 0342 360 12 00

   SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 

 

    ANATOMİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans : Sağlık Bilimleri Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları başvurabilirler Üniversite Senatosunun 14.07.2021 tarih ve 12 nolu toplantısında değiştirilmiştir. 

Doktora Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokullarının Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Bilimleri mezunu olup Anatomi Anabilim Dalı'nda  yüksek lisans yapmış olan mezunlar başvurabilirler Üniversite Senatosunun 14.07.2021 tarih ve 12 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 

ACİL TIP ANABİLİM DALI

Klinik Toksikoloji Doktora Programı

Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci kabulü, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin doktora programlarına kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

a. Acil Tıp, Adli Tıp, İç Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon ve Tıbbi Farmakoloji uzmanları programa başvurabilirler.

b. Ayrıca “yabancı uyruklu Acil Tıp, Adli Tıp, Dâhiliye, Anestezi ve Reanimasyon ve Tıbbi Farmakoloji uzmanları” açılacak “yabancı uyruklu kontenjanlara” başvurabileceklerdir.

 

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

Yüksek lisans Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunları başvurabilirler.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ( II. Öğretim) başvuru koşulları:

II. Öğretim tezli yüksek lisans programına ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarından mezun olanlar başvuru yapabilir. Ayrıca yüksek Lisans derecesini almak için öğrencinin Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurduğu lisansüstü programın kabul ettiği ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Doktora Programı : 

            Üniversitelerin spor bilimleri alanındaki lisans ve tezli yüksek lisans programlarından mezun olmak,

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ  ANABİLİM DALI

Yüksek lisans : Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olmak.

 

 BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

Doktora Programı : Önerilen programa öğrenci kabulü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin doktora programlarına kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

Biyofizik doktora programına Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları; Sağlık Fiziği, Medikal Fizik, Anatomi (Tıp), Fizyoloji (Tıp), Temel Solunum Biyolojisi ve Biyofizik tezli yüksek lisans programı mezunları başvurabilir.

 TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Yüksek lisans : Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, kimya Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları başvurabilirler.
 

Doktora : Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre Biyokimya Dalında  kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir. “Yabancı Uyruklu adayların Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı doktora programına başvurabilmeleri için Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmış olmaları şarttır.”

 

 BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :  Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Mühendis Fakültelerinin Bilgisayar Bölümü Mezunları.İstatistik Bölümü dışındaki mezunlardan programa kabul edilenler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/a maddesi uyarınca belirtilen asgari şartlara ilaveten Anabilim Dalının uygun gördüğü ve program içerisinde (Ders Katalogunda) yer alan derslerden en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders alır.

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İmmünoloji yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi mezunları.

 

 TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilirler.

Doktora : Tıp ve Eczacılık Fakültesi mezunları ile Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından

 mezun olmuş Diş Hekimliği Fakültesi mezunları.

 FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.

Doktora:Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fizyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans diploması olanlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı  Anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar doktora programına başvurabilirler.

 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.

 

 HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, YÖK'ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlaması gereklidir. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na Hemşirelik Fakültesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümü; Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilir.

 

Hemşirelik Anabilim Dalına bağlı bütün yüksek lisans programları için (İç Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Hemşireliği Yüksek Lisans Programları)

Hemşirelik Anabilim Dalı yüksek lisans programlarına: Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümleri mezunları

 

Hemşirelik Doktora Programı a) Lisans mezunu adayların; Hemşirelikte lisans mezunu olanlar başvurabilirler

b)Yüksek Lisans mezunu adayların; Yüksek lisans eğitimini Hemşirelik Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim Dalının herhangi bir yüksek lisans programında tamamlamış olanlar başvurabilirler. 

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı: Psikiyatri Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği tezli yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler.

İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı:   İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programına, “İç Hastalıkları Hemşireliği” tezli yüksek lisans programından mezun olanlar ve Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olanlar başvurabilir.

 

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans Programı:Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları başvurabilirler.

Doktora Programı :  Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmış olanlar ile Tıp, Diş Hekimliği Veterinerlik, Eczacılık  (5 yıllık) Fakültelerinin mezunları başvurabilirler. 

 

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI

Odyoloji Yüksek lisans programı; Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Ses, Konuşma ve Lisan Terapisi (Logopedi) Yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

 

 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans : Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik bölümü mezunları.

Doktora :Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru olanlar) mezunları başvurabilir. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

  ( Ruh Sağlığına Destek Ve Koruma Yüksek Lisans Programı)

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik (Lisans) Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilirler.(Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantısında değiştirilmiştir.)

 

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi; Veteriner Fakültesi;  Diş Hekimliği Fakültesi;  Eczacılık Fakültesi; Fakültelere bağlı  Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bölümleri; Mühendislik Fakültesine bağlı Genetik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümleri ve Tıp Fakültesine bağlı Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümü mezunları.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora programı: Tıp, Veteriner, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarıFakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümlerinde lisans diplomasına sahip olmak şartı ile, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları ile diğer programlardan veFen Bilimleri Enstitülerine bağlı Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik programlarında yüksek lisans diploması almış olanlar.

 

AĞIZ, DİŞ, ÇENE HAST. CER. ANABİLİM DALI

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

 ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

 Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir. 

 

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

PEDODONTİ ANABİLİM DALI

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI, RADYOTERAPİ FİZİĞİ

Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları: Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunları ve Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunları başvuru yapabilir. (Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.)

BİYOENFORMATİK VE BİLİŞİMSEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans Programı Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin İstatistik, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,  bölümleri, Kontrol Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Enformasyon Teknolojileri Programı ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilirler. (Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında eklenmiştir.)

 

Doktora Programı Başvuru Koşulları: Doktora programına lisans mezunu olarak kabul edilecek öğrencilerde; bilgisayar sistemlerini iyi tanıma, farklı platformlarda algoritma kurma ve programlama tecrübesine sahip olma özellikleri aranacaktır. Bu nedenle, önerilen doktora programına sadece; (i) bilgisayar ve/veya yazılım mühendisliği, (ii) bilişim sistemleri ve teknolojileri, (iii) bilişim sistemleri mühendisliği, (iv) sistem mühendisliği, (v) elektrik-elektronik mühendisliği, (vi) matematik bilgisayar, (vii) enformatik bölümleri lisan mezunları ile (viii) tıp (tıp doktoru),  (ix) diş hekimliği, (x) eczacılık fakültesi mezunları başvurabileceklerdir.

Diğer taraftan, Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji doktora programına (i) biyoenformatik ve bilişimsel biyoloji, (ii) biyoenformatik, (iii) hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik, (iv) biyobilişim ve hesaplamalı biyoloji, (v) bilişim sistemleri, (vi) modelleme ve simülasyon, (vii) yazılım yönetimi, (viii) hesaplamalı bilimler ve mühendislik, (ix) bilgisayar enformatik, (x) tıp bilişimi yüksek lisans derecesine sahip olanlar ile (xi) bilişimsel (hesaplamalı) kimya, bilişimsel (hesaplamalı) fizik, bilişimsel (hesaplamalı) biyoloji alanlarında yüksek lisans tez çalışması yapmış olan ve yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvurabileceklerdir.

Yukarıda ifade edilen bölümlerden mezun olan adaylar önerilen programa, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla başvurabilir. (Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.)

 

PERFÜZYON TEKNİKLERİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans Programı: Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren; Perfüzyon Lisans Bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü mezunları, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Perfüzyonist Yetki Belgesi’ne sahip lisans mezunları, Anabilim Dalı Akedemik Kurulunun uygun göreceği fakülte ve bölüm mezunları başvurabilirler.

 

SAĞLIK BİLİMLERİNDE SİMÜLASYON ANABİLİM DALI

Yüksek lisans Programı: Tıp Fakültesi mezunları ve dört yıllık hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak.

 

SOLUNUM BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI 

Temel Solunum Biyolojisi Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları :

 Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunları; Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları; Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları; Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik ve Kimya bölümü mezunları; Mühendislik Fakültesinin Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,  Biyomühendislik ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.

İleri Solunum Biyolojisi ve Solunum Organları Kanserleri Doktora Programı Başvuru Koşulları : 

Temel Solunum Biyolojisi yüksek lisans programı mezunları; Fen Fakültesinin Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olanlar; Mühendislik Fakültesinin Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olanlar;  Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az 5 yıl süreli lisans diplomasına sahip olanlar; Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler bölümü Biyofizik ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalları’nda yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilirler.