• 0342 360 12 00

Enstitümüz Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor tezli II. Öğretim yüksek lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

     a. Alınan her bir dersin yerel kredisine dönük olarak 1 (Bir) kredi 400 Türk Lirası olmak üzere her bir ders için 3*400=1200 Türk Lirası,

 

      b. Kayıt yaptıracağı Uzmanlık Alanı dersi çin 1 (Bir) kredi 400 Türk Lirası olmak üzere  4*400=1600 Türk Lirası ve kayıt yaptırdığı Yüksek Lisans Tezi 1 kredi 400 Türk Lirası üzerinden,

 

Dönemlik Ücretler 

1. Dönem : 4800TL

2. Dönem : 4800TL

3. Dönem : 2000TL

4. Dönem : 2000TL