• 0342 360 12 00

Enstitümüz Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor tezli II. Öğretim yüksek lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

     a. Alınan her bir dersin yerel kredisine dönük olarak 1 (Bir) kredi 300 Türk Lirası olmak üzere her bir ders için 3*300=900 Türk Lirası,

 

      b. Kayıt yaptıracağı Uzmanlık Alanı dersi çin 1 (Bir) kredi 300 Türk Lirası olmak üzere  4*300=1200 Türk Lirası ve kayıt yaptırdığı Yüksek Lisans Tezi 1 kredi 300 Türk Lirası üzerinden,

 

Dönemlik Ücretler 

1. Dönem : 3600TL

2. Dönem : 3600TL

3. Dönem : 1500TL

4. Dönem : 1500TL