• 0342 360 12 00

⇒  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Bünyesinde;   Beden Eğitimi ve Spor  Tezli Yüksek Lisans  II. Öğretim Programı

⇒  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Bünyesinde;   Beden Eğitimi ve Spor  Doktora programı

  Hemşirelik Anablim Dalı Bünyesinde; Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı

⇒  Acil Tıp Anabilim Dalı Bünyesinde; Klinik Toksikoloji Doktora Programı

  Hemşirelik Anablim Dalı Bünyesinde; İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı