Üye Girişi

Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

Arşiv/Belge
ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Akademik Personel
Prof.Dr. Serdar ÜŞÜMEZ
Yrd.Doç.Dr. Oral SÖKÜCÜ
Yrd.Doç.Dr. N. Eren İŞMAN
İletişim Bilgileri
Tlf: 0342 360 60 60
Dahili: 76600
E-posta: susumez@hotmail.com

Dersler ve İçerikleri

KOD
DERS
DERS İÇERİĞİ
KREDİ
ECTS
DOR 699 DOKTORA TEZİ DOKTORA TEZİ
0
-
DOR 700-750 SEMİNER SEMİNER
(2-0) 0
-
DOR 800-850 UZMANLIK ALAN DERSI UZMANLIK ALAN DERSI
(3-0) 0
-
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA / SEÇMELİ DERSLER
KOD
DERS
DERS İÇERİĞİ
KREDİ
ECTS
DOR 601 Çene, Yüz Büyüme ve Gelişimi Prenatal dönemden başlayarak erişkin döneme kadar çene yüz bölgesinde meydana gelen büyüme gelişim faaliyetlerinin açıklanması, normal gelişim özelliklerinin, gelişim potansiyelinin, gelişim hızı ve yönünün anlatılması ve ortodonti ile ilişkisinin değerlendirilmesini içerir. (1-0) 1 -
DOR 602 Hareketli Apareyler Hareketli apareylerin çeşitleri, endikasyonları, sabit tedavi ile ortak kullanım alanlarını, yapımında kullanılan aktif ve pasif elemanları ve akrilik kaide plağının hazırlanması ile ilgili teorik uygulamaları içerir. (1-2) 2 -
DOR 603 Koruyucu Önleyici Ortodontik Tedaviler Ortodontik anomalilerin ortaya çıkmasını önleyecek koruyucu uygulamalardan bahsetmekle birlikte erken dönemde ortaya çıkmış ortodontik anomalilerin daha fazla ilerlemeden spontan düzelmesine yönelik uygulanan aparey çeşitleri, endikasyonları konusunda bilgiler verilmektedir. Ayrıca myofonksiyonel tedaviler ve dudak ve dil egzersizleri de bu ders kapsamında anlatılmaktadır.
(1-0) 1
-
DOR 604 Ortodontik Teşhis Yöntemleri ve Sefalometri 1 Ortodontik anomalilerin temel özellikleri ve bu özelliklerin belirlenmesinde kullanılan analizlerin ele alındığı konuların teorik olarak anlatılmasını içerir. Model ve fotoğrafların alınması ve değerlendirmeleri, sefalometrik analizlerde kullanılan başlıca noktaların tanımlamaları bu dersin içeriğindedir. Ayrıca bireyin büyüme ve gelişim dönemini belirleme yöntemlerinden de (kronolojik yaş, el-bilek, servikal vertebra, frontal sinüs vb) bahseden konuları içerir. Pratik uygulamalarında ise ortodonti kliniğindeki hastaların muayenesinden başlayarak anomalilerin teşhisinde kullanılan araç ve yöntemlerin bizzat klinik olarak uygulanması, sefalometrik film çizimi, sefalometrik film analiz yöntemleri, model analizleri, model maker yapımı gibi işlerin tanımlanması ve uygulamasını kapsar. (1-2) 2 -
DOR 605 Ortodontik Maloklüzyonlar Öncelikle normal oklüzyon tanımının yapılmasının üzerine ortodontik bölgede karşımıza çıkan sagital, vertikal ve horizontal yönde meydana gelen maloklüzyonların tanımlanması ve sınıflandırılması amacıyla hazırlanmış bir derstir. Angle Sınıflamasının eksiklikleri ve başka kullanılan güncel sınıflamaları da içerir.
(1-0) 1
-
DOR 606 Ortodontik Teşhis Yöntemleri ve Sefalometri 2 Lateral ve posteroanterior sefalometrik film analiz yöntemlerinin (Steiner, McNamara, Ricketts vb.) ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, etnik normların yorumlanması, büyüme tahmin metotları, tüm yüz ve yerel olarak uygulanan çakıştırma yöntemlerinin anlatılması bu dersin kapsamındadır. (1-2) 2 -
DOR 607 Fonksiyonel Çene Ortopedisi ve Uygulama Yöntemleri Fonksiyonel apareylerin temel felsefesi, etki mekanizmaları, kapanış alınması konusundaki tartışmalar, endikasyonları, özellikleri, yapımı ve takılmasına yönelik teorik uygulamaları içerir. Bu ders kapsamında sabit ve hareketli fonksiyonel aparey çeşitleri ve dentofasiyal yapılar üzerine etkileri, kısa ve uzun dönem çalışmalar desteğiyle anlatılacaktır.
(1-2) 2
-
DOR 608 Sabit Ortodontik Tedaviler 1 Ortodontik anomalilerin düzeltilmesinde kullanılan Edgewise tekniğinin özelliklerinden, kullanılan kuvvet aktarıcılarından, safhalarından ve uygulanan mekaniklerden bahseder. Pratikte ise braket konumlandırma, banding, bonding, ark bükümleri ve debonding gibi işlemlerin typodontta uygulanması konularını içerir. (1-2) 2 -
DOR 609 Baş ve Yüzü İlgilendiren Konjenital Anomaliler Sendromlar ve Tedavileri Temel olarak dudak damak yarıkları, Cleidocranial Dysostozis, Treacher Collins Sendromu, Crouson Sendromu, Hemifasiyal mikrosomia, Down Sendromu, Ektodermal displazi, amelogenezis ve dentinogenezis imperfekta gibi diş hekimliği ve ortodonti pratiğini ilgilendiren anomalilerin ayırıcı tanısının konulması ve uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler içermektedir.
(1-0) 1
-
DOR 610 İskeletsel Ortodontik Anomaliler ve Ortopedik Tedaviler İskeletsel olarak ortodontik bölgede uzayın üç yönünde meydana gelen iskeletsel anomalilerin tanımlanması, tedavilerinde kullanılan ortopedik yaklaşımlar ve uygulama yöntemleri akında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. (1-0) 1 -
DOR 611 Sabit Ortodontik Tedaviler 2 Ortodontide ankrajın tanımı, sınıflandırmaları, çekimli Sınıf I, II ve III vakalarda ankraj muhasebesinin yapılması, alınacak önlemler ve uygulanacak temel tedavi mekanikleri değerlendirilecektir. Pratiğinde ise braket konumlandırma, banding, bonding, ark bükümleri ve debonding gibi işlemlerin hasta başında klinikte uygulanması konularını içerir.
(1-2) 2
-
DOR 612 İntraoral ve Ekstraoral Molar Distalizasyon Yöntemleri Ortodontide distalizasyon amacıyla uygulanan ekstraoral apareylerin tanımlanması ve ayrıca molar distalizasyonu amacıyla kullanılan intraoral tekniklerin değerlendirilmesini ve karşılaştırılmasını içerir. (1-0) 1 -
DOR 613 Sabit Ortodontik Tedaviler 3 Burstone tarafından tanıtılan segmental ark tekniği ve klinik uygulamalarını içermektedir.
(1-2) 2
-
DOR 614 Temporo Mandibuler Eklem (TME) Düzensizlikleri TME’nin anatomisi, rahatsızlıkları, predispozan faktörler ve problemlerin teşhis ve tedavilerine yönelik yapılan uygulamaların teorik anlatımını içerir. Klinik uygulamada ise TME muayenesi, rahatsızlıklarının, predispozan faktörler ve problemlerin hasta üzerinde uygulamalı olarak teşhis ve tedavilerine yönelik yapılan uygulamaları içerir. (1-2) 2 -
DOR 615 Dudak Damak Yarıkları Dudak damak yarıklarının etiyolojisi, erken ve geç dönem yapılması gereken tedaviler, ortodontiyi ilgilendiren boyutunun detaylı bir şekilde anlatılmasını içerir. Klinikte ise hastaların değerlendirilmesi, ölçü alımı, modellerin hazırlanması ve kullanılan apareylerin yapımını ve uygulamasını kapsamaktadır.
(2-2)3
-
DOR 616 Ortodontide Bilgisayar Kullanımı Bilgisayardan ortodontik teşhis, analizlerin yapılması, tedavi planlaması, kayıt tutma ve arşivleme için nasıl faydalanılacağını anlatan konuları içerir. Pratikte ise teorik derste öğretilen konuların bilgisayar başında pratik olarak uygulanması yaptırılacaktır. (1-2) 2 -
DOR 617 Ortodontik Kuvvet ve Biyomekanik Dişleri ve çeneleri hareket ettirmede kullanılan kuvvetin özellikleri, fiziksel prensipler ve bu özelliklerin canlı doku üzerindeki yansımaların değerlendirildiği konuları içerir.
(1-2) 2
-
DOR 618 Ortodontide Kullanılan Biyomateryal Ortodonti pratiğinde kullanılan her türlü biyomateryalin (braket, tel, yapıştırıcı, ışık kaynağı vb. çeşitleri) anlatılması ve karşılaştırmaları içermektedir. (1-0) 1 -
DOR 619 Hızlı Üst Çene Genişletme Uygulamaları Hızlı üst çene genişletilmesinin endikasyonları, ekspansiyon işleminde kullanılan apareyler, dentofasiyal yapılar üzerine etkileri ve uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesiyle ilgili konuları içerir.
(1-0) 1
-
DOR 620 Vertikal Yön Problemleri Etiyolojisi ve Tedavisi Açık ve derin kapanışın etiyolojisi, myofonksiyonel terapi, erken ve geç tedavi şekilleri, relaps ve pekiştirmesi gibi konuları içerir. (1-0) 1 -
DOR 621 Erişkinlerde Ortodontik Tedaviler Erişkin hastalarda ortaya çıkan ortodontik anomalilerin özellikleri, destekleyici ve kapsamlı erişkin ortodontisinin kapsamları, tedavi endikasyonları, tedavi şekilleri ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden konuları içerir.
(1-0) 1
-
DOR 622 Ortodontik Tedavilerin Yan Etkileri Ortodontik tedavi sonucu ortaya çıkan etkileri ve yan etkileri değerlendiren konuları içerir. (1-0) 1 -
DOR 623 Kombine Cerrahi Ortodontik Tedaviler Büyüme gelişim dönemi tamamlanmış hastalarda iskeletsel düzeydeki ortodontik anomalilerin özellikleri, tedavi endikasyonları ve ortognatik cerrahi uygulamalarından bahseder.
(1-0) 1
-
DOR 624 Konjenital Diş Eksiklikleri ve Tedavileri Konjenital olarak eksik olan dişlerin tedavi planlamasında dikkat edilecek hususlar, lateral ve premolar eksikliğindeki genel prensipler ve farklı Angle maloklüzyon gruplarında eksiklik durumunda uygulanacak tedavi alternatifleri bu ders kapsamındadır. (1-0) 1 -
DOR 625 Ortodontik Tedavide Nüks ve Pekiştirme Ortodontik tedavinin sonunda elde edilen stabilitenin devamı ve nüksün ortadan kaldırılması için yapılan pekiştirme işleminin prensiplerini, pekiştirme usullerini anlatan konuları içerir. Seri çekim protokolünde, premolar çekimli vakalarda, keser çekimli vakalarda, genişletme vakalarında, ark uzunluğu arttırılan vakalarda ve interkanin mesafe değişimlerinin nükse etkisi vurgulanacaktır. Pekiştirme amacıyla kullanılan sabit ve hareketli aparey sistemleri tanımlanacaktır.
(1-0) 1
-
DOR 626 Oklüzyon Oklüzyon kavramı, ideal ve normal oklüzyon kriterleri, tedaviler sırasında ve sonrasında oklüzyonun fonksiyonel ve morfolojik gereklilikleri açıklanacaktır. Temporomandibuler eklemin fonksiyonel anotomisi, okluzal morfoloji ile ilgili mandibular hareket faktörleri, noromüsküler fonksiyon ve okluzal morfoloji ile olan ilişkisi, okluzal stabilite için sellektif mölleme, okluzyon çeşitleri, okluzal morfolojinin determinantları, optimum okluzal morfolojinin kriterleri, artikülatörlerin okluzal terapide kullanımları. (1-2) 2 -
DOR 627 Multidisipliner Tedaviler Ortodonti-periodontoloji, ortodonti-protez, ortodonti-cerrahi ve implantoloji, ortodonti-endodonti işbirliğiyle yapılan tedaviler ana hatlarıyla tanımlanacaktır. Ayrıca günümüzde yaygın olarak ortodontik amaçla kullanılan implantlar, mikro-mini vidalardan da bu ders içeriğinde bahsedilecektir.
(1-0) 1
-
DOR 628 Ortodontik Tedavi İndeksleri Ortodontik tedavi ihtiyacı, tedavi önceliği ve estetik değerlendirmenin objektif kriterlere dayandırılarak yapılmasını sağlayan uluslar arası kabul görmüş temel indekslerin anlatılması, karşılaştırılması ve kullanımının gösterilmesini içerir. (1-0) 1 -
DOR 629 Biyoistatistik Dersin içeriğinde yer alan konular: Biyoistatistik bilimine giriş, Örnekleme yöntemleri, Dağılımları tanımlayıcı ölçüler, Dağılımları tanımlayıcı ölçüler, Teorik dağılışlar, Evren parametresinin tahmini, Parametrik önemlilik testleri, Parametrik önemlilik testleri, Nonparametrik önemlilik testleri, Nonparametrik önemlilik testleri , Ki kare testleri, Ki kare testleri, Korelasyon ve regresyon analizi, Korelasyon ve regresyon analizi
(3-0) 3
-
DOR 630 Araştırma ve Yayın İlkeleri Dersin içeriğinde yer alan konular: Araştırmada ölçütler ve özellikleri, Dökümantasyon, Araştırma Projesi ve Raporu, Tez Araştırması, Poster ve Sunumu, Sözel Sunum, Araştırma Makalesi, Diğer Bilimsel Duyuru Araçları. (3-0) 3 -
DOR 631 Ortodonti Literatürü Son yıllarda basılmış özgün ve bilime büyük katkılar yapmış literatürün takibini içerir.
(1-0) 1
-
DOR 632 Epidemiyolojinin Temel İlkeleri Dersin içeriğinde yer alan konular: Epidemiyolojinin tanımı ve stratejileri, Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması, Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar, Gözleme dayalıanalitik epidemiyolojik araştırmalar, Deneysel araştırmalar, Epidemiyolojide sebep kavramı, Tanı yöntemlerinin epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi. (2-2) 3 -

EB 521*

Gelişim ve Öğrenim

Gelişim ve Öğrenim

(Kredisiz)

-

EB 522*

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

(Kredisiz)

-

* Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü kodu altında Türkçe olarak verilen  EB 521 ve EB 522 kodlu dersleri almaları gerekir ve tez savunmalara girmeleri için  bu derslerden başarılı (S) olmaları ön koşul sayılır.

Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye
164,897 Tekil Ziyaretçi