Üye Girişi

Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

Arşiv/Belge
(MM-FİZYOLOJİ)

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
Mevcutlar

Fizyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrenci mevcudu

1-Çağlar ATALAY 08-09/1.Dönem
Yrd.Doç.Dr. Beyhan CENGİZ (Mesane Kanserlerinde TRPM-2Gen Ekspiresyonu)
2-Mehmet AKIL 08-09/2.Dönem
Öğr.Gör. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK (Miyokardiyal İnfarktüs iel ROCK2 Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması.)
3-Mustafa BOZKURT 08-09/2.Dönem
Prof.Dr. Cahit BAĞCI (Futbolcu ve Sedanterlerde Reaksiyon Zamanı, Solunum Fonksiyon Testleri, Oksjen Saturasyonu ve Elektrokardiografi Bulgularının Karşılaştırılması.)
4-Mustafa TAŞDELEN 08-09/2.Dönem 2 Yarıyıl ek süre aldı.
Yrd.Doç.Dr. Beyhan CENGİZ (Kablosuz İnternet (Wİ-Fİ) Sistemlerinin Memeli Hücre Kültürü Üzerine Olan Etkisi.) 
5-Nadide ÖZKUL 09-10/1.Dönem 2 yarıl ek süre aldı. Prof.Dr. Cahit BAĞCI(Parkinson Sıçan Modelinde Sodyum ve Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Verilerek Ağrının Kanallarla Olan İlişkisinin İncelenmesi)
6-Ahmed BULUT 09-10/1.Dönem 1 yarıyıl ek süre aldı. Yrd.Doç.Dr. Tuncer DEMİR (Kolinerjik Agonist ve Antigonistler ile Antioksidanların Deneysel Epilepsi Modeli Üzerine Etkisi.)
7-Duygu DÜŞMEZ 09-10/1.Dönem 1 yarıyıl ek süre aldı. Yrd.Doç.Dr. Beyhan CENGİZ(Böbrek İskemisinde Na, K ve Ca Kanallarının Rolü)
8-Hasan ŞİMŞEK 09-10/2. Dönem Prof.Dr. Cahit BAĞCI ( Meme Kanserlerinde BRCA 1/2 Genleri ile PARP Geni Arasındaki İlişkinin Araştırılması.)
9-Hüsne Didem ATABAY 09-10/2. Dönem Yrd.Doç.dr.Tuncer DEMİR (Deneysel Olarak Oluşturulan Akciğer İskemi-Reperfüzyon Sıçan Modelinde, TRPM İyon Kanallarının Ekspresyonunun Değerlendirilmesi.)
10. Zeynep PARLAK 09-10/2. Dönem Prof.Dr. Cahit BAĞCI ( Deneysel Olarak Tip II Diyabet Oluşturulan Ratlarda Bongardia Chrysohonum'un Kan Glikoz Seviyelerine Etkisi.)
11. Şeyda Nur DAĞLI 2010-2011/1. Dönem Yrd. Doç.Dr. Tuncer DEMİR
12. Zekiye İpek KATIRCI 2010-2011/1. Dönem Yrd. Doç.Dr. Beyhan CENGİZ
13. Nurcan ŞAHİN DEMİR 2011-12/1. Dönem
14.Betül YABAŞ 2011-12/ 1. Dönem

Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora programı öğrenci mevcudu

1-Davut Sinan KAPLAN 09-10/1.Dönem
Prof.Dr. Cahit BAĞCI (Uzun Süre Aç Bırakılıp Tekrar Beslenen Ratlarda Plazma Ghrelin ve Büyüme Hormonu Değişikliklerinin Büyümeye Etkileri.)
2-Hakim ÇELİK 09-10/2. Dönem Prof.Dr. Cahit BAĞCI (Gestasyonel Diabetes Mellituslu Hastalarda Paraoxonase (PON1) Q\R 192 Gen Polimorfizmi ve Aterosklerozla İlişkisinin Araştırılması)
3. Özge Sultan TAN 2010-2011/1. Dönem Yrd. Doç.Dr. Beyhan CENGİZ

Mezunlar

Yüksek Lisans Programı

Serpil CAN
“Kan, Kurşun Düzeyleri ile Bazı Biyokimyasal ve Solunum Parametreleri Arasındaki İlişkiler.”
Tez Danışmanı Prof.Dr. Cahit BAĞCI
Mezuniyet Tarihi 28 Şubat 2002


Sevgi ÇAVDAR
“Sıçanlarda İskemi-ReperFüzyon Modelinde İskemik Önkoşullamanın Miyokardiyal Apopitoza Etkisi.”
I. Tez Dnş. Prof.Dr. Cahit BAĞCI
II. Tez Dnş.Yrd.Doç.Dr. M.Adnan CELKAN
Mezuniyet Tarihi 28 Şubat 2005


Beyhan CENGİZ
“Kurşuna Maruz Kalan İşçilerde Bazı Hematolojik Parametreler ve Elektrokardiyografik Bulgular.”
Tez Danışmanı Prof.Dr. Cahit BAĞCI
Mezuniyet Tarihi 28 Şubat 2002

 

Ayşe KARADUMAN
"Deneysel Karaciğer Sirozu Oluşturulan Sıçanlarda Karvakrolün Etkisi"
Tez Danışmanı Prof.Dr. Cahit BAĞCI Mezuniyet Tarihi 02 Temmuz 2007

 

Gülper KOYUNCU
“Kalsiyum ve Magnezyum Eksikliğinin İzole Rat Duodenum Kontraksiyonlarına Etkileri.”
Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BEYDAĞI
Mezuniyet Tarihi 07 Şubat 1997


Öznur ÖZTAŞ
“Sıçanlarda Manyetik Alanın Pençe Tercihi Üzerine Etkileri.”
Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Sadrettin PENÇE
Mezuniyet Tarihi 03 Ekim 2003


Dilek (BERK) ÖZTURAN
“Egzersizin Bazı Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi.”
Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BEYDAĞI
Mezuniyet Tarihi 02 Mayıs 1997

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ülgen (VURAL)KIRŞANLI
“Epilepsi ve Deneysel Epilepsi Modelleri.”
Proje Danışmanı Prof.Dr. Cahit BAĞCI
Mezuniyet Tarihi 23 Temmuz 2001

 

Gönül ÖZTÜRK
“Yaş ve Cisiyete Bağlı Görsel Uyarılma Potansiyellerinin Latens ve Smplitüd Değişiklikleri.”
Proje Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BEYDAĞI
Mezuniyet Tarihi 18 Haziran 1997

Hatice ÇELEPKOLU " Migren ve Gerilim Tipi Başağrılı Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi."
Tez Danışmanı Doç.Dr. Sadrettin PENÇE
28 Ocak 2011

Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye
164,894 Tekil Ziyaretçi