Üye Girişi

Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

Arşiv/Belge
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

Hemşirelik Anabilim Dalı altında dört yüksek lisans programı bulunmakta olup, bu yüksek lisans programları;

İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı
Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programı                                     
Pskiyatri Hemşireliği  yüksek lisans programı                  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programıdır.

İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı ve Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans programına 2001-2002 Eğitim Öğretim yılı I. döneminden itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programına ise 2003-2004 Eğitim Öğretim yılı I. döeneminden itibaren öğrenci alınmaya başlanmış olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programına 2005-2006 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Yüksek lisans programlarının; Dersler ve içerikleri, öğrenci sayıları, mezunlar ve tez konuları ile ilgili bilgiler  ilgili programlarının sayfalarında bulunmaktadır.

Akademik Personel

Prof. Dr. Akif ŞİRİKÇİ
Doç. Dr. Nimet OVAYOLU
Yrd.Doç.Dr. Rabia SOHBET
Yrd.Doç.Dr. Sezer KISA
Yrd.Doç.Dr. Derya TANRIVERDİ
Yrd.Doç.Dr. Serap PaRLAR KILIÇ


İletişim Bilgileri

Tlf: 0342 360 60 60
Dahili: 77740
E-posta: gsyo@gantep.edu.tr
 

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. Dersler ve İçerikleri

 
Yüksek Lisans ve Doktora / Dersleri
         
Kod
Ders
Ders İçeriği
Kredi
ECTS
HİH 599
YÜKSEK LİSANS TEZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
0
26
HİH 700-50
SEMINER
SEMINER
0
4
HİH 751-799
DÖNEM PROJESİ
DÖNEM PROJESİ
0
10
HİH 800-850
UZMANLIK ALAN DERSI
UZMANLIK ALAN DERSI
0
4
 
Yüksek Lisans ve Doktora / Seçmeli Dersler
         
Kod
Ders
 
Kredi
ECTS
HAL 501
SAĞLIK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI VE İSTATISTIK
Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel bilgiler; araştırmanın aşamaları, özellikleri ve uygulanmaları; araştırma tipleri ve özellikleri; sıklık dağılımları; olasılık dağılımları; toplum değerlerinin tahmin edilmesi; önemlilik testleri hakkında genel bilgiler; başlıca önemlilik testleri (parametrik,  parametrik olmayan, karşılıklı ilişki ve karşılıklı ilişki modeli); zaman dizileri analizi; biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler.
(3-0)3
8
         
         
HPS 501
HEMŞİRELİK KAVRAMI VE İLKELERİ I
Hemşireliğin dört temel kavramı. Hemşirelik modelleri ve insan. Sağlık –hastalık kavramı.
(2-0)2
4
         
         
HİH 505
FİZYOPATOLOJİ
Hücre,  protein sentezi ve hücre çoğalmasının genetik kontrolü, vücut ısısının düzenlenmesi ve ateş, doku zedelenmesi ve onarımı, kardiyovasküler, solunum, üriner,  gastrointestinal, sinir, endokrin sistem hastalıklarında genel fizyoloji.
(3-0)3
6
         
         
HİH 507
İÇ HASTALIKLARI I
Semiyoloji, homeostazis, bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, kan hastalıkları, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri.
(2-0)2
4
         
         
HİH 508
İÇ HASTALIKLARI II
Sindirim sistemi hastalıkları. Sinir sistemi hastalıkları. Böbrek hastalıkları. Endokrin sistem hastalıkları. Eklem-bağ dokusu hastalıkları. Lenf sistemi hastalıkları. Temel onkoloji. Terminal dönemde hasta, semptom kontrolü. Metabolik bozukluklar.
(2-0)2
4
         
         
HİH 509
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI I
Hemşirelik süreci. Ağrı, erken tanı ve önemi. Uyku, homeostazis, yatağa bağımlı hasta. Hemşirelikte bütüncül yaklaşım. Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi sorunu olan hastaların bakımı. Yaşlılık. Bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları ile kan hastalıklarına ilişkin sorunu olan hasta bakımı ve hemşirelik yaklaşımları.
(2-4)4
8
         
         
HİH 510
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI II
Sindirim, sinir ve endokrin  sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, eklem- bağ dokusu hastalıkları, lenf sistemi hastalıkları ile metabolizma hastalıkları olan hasta bakımı ve hemşirelik yaklaşımları.Onkoloji hemşireliği.
(2-4)4
8
         
         
HİH 511
FARMAKOLOJİDE TEMEL İLKELER
Farmakolojiye giriş, ilaçların emilimi, dağılımı, vücuttan atılımı, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçlar arasındaki etkileşimler, ilaçların toksik etkileri, ilaç zehirlenmesinin tedavi ilkeleri, antibiyotikler ve enfeksiyon tedavisinin ilkeleri, antiseptik dezenfektanlar, kardiyovasküler sistem ilaçlarının kullanılması, bronşiyal astım tedavi ilkeleri, peptik ülser tedavisinde ilaç kullanımı, insülin ve oral hipoglisemik ilaçların kulanımı, antienflematuar analjezik ilaçların kullanımı, gebelikte ilaç kullanımı.
(2-0)2
4
         
         
HİH 512
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Kanserin önlenmesinde hemşirenin rolü, kanserli hastalar ve aileleriyle iletişim. Kanser tedavisi, kemoterapi uygulamalarında görülen komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı. Semptomların kontrolü, terminal dönemde olan kanserli hastanın bakımı, organ kanserleri ve hemşirelik bakım planının geliştirilmesi.
(2-0)2
4
         
         
HİH 513
ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Yoğun bakım ünitelerinde  sık karşılaşılan sorunlar.İlaç tedavisi. Acil hemşireliğinde temel kavramlar.Tıbbi, obstetrik, cerrahi, travmatik ve pediatrik acillerde hemşirelik bakımı, yara bakımı.
(2-0)2
4
 

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. Dersler ve İçerikleri

 
Yüksek Lisans ve Doktora / Dersleri
         
Kod
Ders
Ders İçeriği
Kredi
ECTS
HHS 599
YÜKSEK LİSANS TEZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
0
26
HHS 700-750
SEMINER
SEMINER
0
4
HHS 751-799
DÖNEM PROJESİ
DÖNEM PROJESİ
0
10
HHS 800-850
UZMANLIK ALAN DERSI
UZMANLIK ALAN DERSI
0
4
 
Yüksek Lisans ve Doktora / Seçmeli Dersler
         
Kod
Ders
Ders İçeriği
Kredi
ECTS
HAL 501
SAĞLIK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK
Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel bilgiler; araştırmanın aşamaları, özellikleri ve uygulanmaları; araştırma tipleri ve özellikleri; sıklık dağılımları; olasılık dağılımları; toplum değerlerinin tahmin edilmesi; önemlilik testleri hakkında genel bilgiler; başlıca önemlilik testleri (parametrik,  parametrik olmayan, karşılıklı ilişki ve karşılıklı ilişki modeli); zaman dizileri analizi; biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler.
(3-0)3
8
         
         
HAL 503
EPİDEMİYOLOJİ VE HASTALIKLARLA SAVAŞ
Epidemiyolojiye giriş; epidemiyolojide neden kavramı; hastalıkların oluşumuna epidemiyolojik yaklaşım; sağlık ve hastalıkla ilgili olayların betimlenmesi; toplumun demografik yapısının incelenmesi;  epidemiyolojide kullanılan ölçütler; epidemiyolojide hastalıklardan korunma kavramı; salgınların epidemiyolojik olarak incelenmesi; hastalıklarla savaş kavramı; akut solunum yolları enfeksiyonları ile savaş; ishalli hastalıklarla savaş; kıranlar, ortaya çıkan sorunlar ve tıbbi önlemler; kronik hastalıklarla savaş. Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları; enfeksiyonlara karşı direnç ve bağışıklık; bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri; Türkiye’de bağışıklama çalışmaları; salgınların epidemiyolojik olarak incelenmesi; bazı önemli enfeksiyon hastalıkları ile savaş ( gıda zehirlenmeleri, akut solunum yolları enfeksiyonları, ishalli hastalıklar, sıtma, kuduz, verem, hepatitler, AIDS, paraziter hastalıklar); Türkiye’ de enfeksiyon hastalıkları ile savaşın durumu.
(3-0)3
8
         
         
HHS 502
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Halk Sağlığının tanımı,kavramları,tarihsel gelişimi,Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ,  Türkiye'nin Genel Sağlık Sorunları,Önemli Sağlık Göstergeleri, Aile Sağlığı, Toplum Tanılama, Halk Sağlığı hemşirenin rol ve fonksiyonları, Ev Ziyaretleri; Bakım Süreci hazırlama ;  Kadın ve Çocuk Sağ.hizmetleri, Sağlık Eğitimi, Okul Sağlığı,Yaşlı Sağlığı, Çevre Sağlığı (Gürültü, su, hava,atıklar), Besin Sağlığı ve Risk Gruplarının Beslenme, iş ve işçi sağlığı, Sosyal Hastalıklar (Lepra-Tbc, Toplum Ruh Sağlığı, Sosyal Kurumlar
(2-4)4
8
         
         
HHS 505
ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Üreme sağlığı ve aile planlamasının tanımı, amacı ve önemi, etkileyen faktörler, tarihçesi,bugünü ve yarını; Nüfus Politikaları, Hızlı nüfus artışının getirdiği sorunlar;aile planlamasının yararları;ana sağlığının önemli ölçütleri, Türkiye’de ana ölümleri, önlenmesi,aşırı doğurganlık, doğum öncesi bakım, düşükler Üreme Organı Anatomi-Fizyolojisi, Danışmanlık; başvuran hakları değerlendirilmesi ,İletişim,Rahimİçi Araçlar; Enfeksiyonun Önlenmesi; Hormonal kontrasepsiyon; Bariyer yöntemler; Doğal Aile Planlaması Yöntemleri(DAP); Laktasyonel AmenoreMetodu(LAM);cerrahi sterilizasyon (tüpligasyonu-vazektomi) ;Doğum ve Düşük Sonrası Kontrasepsiyon; Emzirme döneminde kullanılan kontreseptif yöntemler;Acil ve Özel durumlarda kontrasepsiyon ; İnfertilite; Kayıt sistemi, meme muayenesi,menapoz ve hormon replasman, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel uyumsuzluk sorunları ve çözüm önerileri.
(2-4)4

8
         
         
HHS 508
BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA
İmmünizasyon; aşı-serumların uyg. özellikleri, infeksiyon hastalıklarından korunma ve bakımları (döküntülü bulaşıcı hastalıklar:kızıl, kızamık, kızamıkcık, suçiçeği; menenjitler, boğmaca, kabakulak, şarbon, tetanos, toksoplazma, burucella; lepra, cinsel yolla bulaşan hastalıklar )
(1-2)2
6
         
         
HHS 510
SAĞLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMASI
Sağlık, Sağlık Eğitimi,Sağlık Eğitiminin Kapsamı,Sağlık Eğitiminde Yaklaşımlar, Sağlık Eğitiminin Tarihçesi,Profesyonelleşme Ve Etik,Sağlık Eğitiminde Planlama ve Program Geliştirme,Sağlık Eğitiminde Değerlendirme, Sağlıkta Hastane İçi Eğitim ve Hizmetiçi Eğitim,Sağlık Eğitiminin Uygulandığı Yerler(Sağlık Eğitim Grupları–Risk Grupları Açısından ), 21. Yüzyılda Sağlık Eğitimi, Dersin Değerlendirilmesi.
(2-0)2
6
         
         
HHS 511
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ
Hastalık ve sağlık;hekimlikte gelişme aşamaları; hekimlikte çağdaş görüşler ve hekimliğin amacı;kamu yönetimi ilkeleri; sağlık hizmetlerinde örgütlenme, insan gücü ve finansman; personel yönetimi (tanımı;kamu yönetimi içindeki yeri, önemi,kapsamı; sistemler;ilkeler; iletişim;hizmet içi eğitim;denetim);sağlık eğitimi;sağlık düzeyinin ölçülmesi;Türkiye’ de toplumsal ve ekonomik  kalkınma ve sağlık örgütlenmesi;sağlık örgütlerinde mal alımı; sağlık örgütlerinde yazışma, evrak kayıt, dosyalama ve ana kayıt bellekleri; sağlık enformasyon sistemi; sağlık hizmetlerinde sorunları ve öncelikleri belirleme ve çözüm yolları geliştirme. “ Temel Sağlık Hizmetleri ” kavramı ve kapsamı ( Alma-Ata Bildirisi ve önerileri );“2000 Yılına Kadar Herkes İçin Sağlık ” kavramı ve hedefleri; “ 21. Yüzyılda  Herkes İçin Sağlık ” kavramı ve hedefleri; Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nin “21. Yüzyıl için 21 Hedef ve Gösterge       (Ölçüt) Oluşturma İçin Önerilen Alanlar”ı; Edinburgh Bildirisi; Dünya Tabipleri Birliği (Dünya Tıp Birliği)’ nin Temel Sağlık Hizmetleri konusunda kabul etmiş olduğu kararlar ve yayınladığı bildiriler.
(2-0)2
4
         
         
HPS 501
HEMŞİRELİK KAVRAMI VE İLKELERİ I
Hemşireliğin dört temel kavramı. Hemşirelik modelleri ve insan. Sağlık –hastalık kavramı.
(2-0)2
4
         
         
HPS 503
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
İletişimde temel kavramlar ve kuramlar, hemşirelikte iletişim kuramları, hasta-hemşire ilişkisinin temel özellikleri, tedavi edici olan ve olmayan modelleri, kendini tanıma, hemşirenin danışman rolü, yardım edici süreç ve yardım edici sürecin hemşirelikte kullanımı, iletişimi engelleyici hasta davranışları karşısında hemşirelik girişimleri.
(2-0)2
4
 

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. Dersler ve İçerikleri

 
Yüksek Lisans ve Doktora / Dersleri
         
Kod
Ders
Ders İçeriği
Kredi
ECTS
HPS 599
YÜKSEK LİSANS TEZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
0
26
HPS 700-750
SEMINER
SEMINER
0
4
HPS 751-799
DÖNEM PROJESİ
DÖNEM PROJESİ
0
10
HPS 800-850
UZMANLIK ALAN DERSI
UZMANLIK ALAN DERSI
0
4
 
Yüksek Lisans ve Doktora / Seçmeli Dersler
         
Kod
Ders
Ders İçeriği
Kredi
ECTS
HAL 501
SAĞLIK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI VE İSTATISTIK
Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel bilgiler; araştırmanın aşamaları, özellikleri ve uygulanmaları; araştırma tipleri ve özellikleri; sıklık dağılımları; olasılık dağılımları; toplum değerlerinin tahmin edilmesi; önemlilik testleri hakkında genel bilgiler; başlıca önemlilik testleri (parametrik,  parametrik olmayan, karşılıklı ilişki ve karşılıklı ilişki modeli); zaman dizileri analizi; biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler.
(3-0)3
8
         
HPS 501
HEMŞİRELİK KAVRAMI VE İLKELERİ I
Hemşireliğin dört temel kavramı. Hemşirelik modelleri ve insan. Sağlık –hastalık kavramı.
(2-0)2
4
         
HPS 502
HEMŞİRELİK KAVRAMI VE İLKELERİ II
Anksiyete, stres, kriz , ağrı , ölüm , beden imgesi, ümit , ümitsizlik, güç, güçsüzlük, uyum , Atılganlık, hemşirelik yaklaşımları.
(2-0)2
4
         
HPS 503
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
İletişimde temel kavramlar ve kuramlar, hemşirelikte iletişim kuramları, hasta-hemşire ilişkisinin temel özellikleri, tedavi edici olan ve olmayan modelleri, kendini tanıma, hemşirenin danışman rolü, yardım edici süreç ve yardım edici sürecin hemşirelikte kullanımı, iletişimi engelleyici hasta davranışları karşısında hemşirelik girişimleri.
(2-0)2
4
         
HPS 507
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI I
Psikiyatrik öykü alma, ruhsal durum muayenesi. Şizofrenik, sanrısal ve diğer psikotik bozukluklar.Duygu durum bozuklukları.Anksiyete bozuklukları.
(2-0)2
4
         
HPS 508
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI II
Somatoform bozukluklar ve fonksiyonel somatik sendromlar, Dissisoyatif bozukluklar ve Travmaya bağlı diğer bozukluklar.Deliryum, demans ve diğer kognitif bozukluklar,Alkol ve madde kullanım bozuklukları.
(2-0)2
4
         
HPS 509
RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI I
Psikiyatri hemşireliğinin gelişimi, Ruh Sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama standartları.Psikiyatride temel ilke ve kavramlar.
(2-4)2
9
         
HPS 510
RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI II
Terapötik hasta-hemşire ilişkisi.Toplum ruh sağlığında psikiyatri hemşiresinin rolü. Başetme davranışları ve  hemşirelik.
(2-4)2
9
         
HPS 511
PSİKOFARMAKOLOJİ
Farmakolojinin temel kavramları.Merkezi  sinir sistemini ilgilendiren ilaçlar ile ilgili genel bilgiler. Sedatifler ve hipnotikler.
(2-0)2
4
         
HPS 514
TEMEL PSİKOTERAPİ İLKELERİ
Psikoterapiye giriş, dinamik psikoterapi, kısa psikoterapi ve krize müdahale, bilişsel davranış sağaltım, psikososyal terapiler ve rehabilitasyon.
(2-0)2
4
         
HPS 515
HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ
Hemşirelikte klinik öğretimi, öğreticinin ve öğrencinin sorumlulukları ve beklentileri, öğrencinin kliniğe uyumlarının sağlanması, uygulamada kullanılan öğretim yöntemleri ve değerlendirilmesi. Hemşirelikte klinik öğretimde karşılaşılan sorunlar.
(1-0)1
2
 

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. Dersler ve İçerikleri

 
Yüksek Lisans ve Doktora / Dersleri
         
Kod
Ders
Ders İçeriği
Kredi
ECTS
HÇS 599
YÜKSEK LİSANS TEZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
0
26
HÇS 700-750
SEMINER
SEMINER
0
4
HÇS 800-850
UZMANLIK ALAN DERSI
UZMANLIK ALAN DERSI
0
4
 
Yüksek Lisans ve Doktora / Seçmeli Dersler
         
Kod
Ders
Ders İçeriği
Kredi
ECTS
HAL 501
SAĞLIK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK
Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel bilgiler; araştırmanın aşamaları,özellikleri ve uygulanmaları; araştırma tipleri ve özellikleri; örnek seçimi; sıklık dağılımları; olasılık dağılımları; toplum değerlerinin tahmin edilmesi; önemlilik testleri hakkında genel bilgiler; başlıca önemlilik testleri (parametrik, parametrik olmayan, karşılıklı ilişki ve karşılıklı ilişki modeli); zaman dizileri analizi; biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler.
(3-0)3
8
         
HAL 503
EPIDEMIYOLOJI VE HASTALIKLARLA SAVAŞ
Epidemiyolojiye giriş; epidemiyolojide neden kavramı; hastalıkların oluşumuna  epidemiyolojik  yaklaşım; sağlık ve hastalıkla ilgili olayların betimlenmesi; toplumun demografik yapısının incelenmesi; epidemiyolojide kullanılan ölçütler; epidemiyolojide hastalıklardan korunma kavramı; salgıların epidemiyolojik olarak incelenmesi; hastalıklarla savaş kavramı; akut  solunum yolları enfeksiyonları ile savaş; ishalli hastalıklarla savaş; kıranlar,  ortaya çıkan sorunlar ve tıbbi önlemler; kronik hastalıklarla savaş.
(3-0)3
8
         
HÇS 501
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI I
Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili genel tanılama ve çocuk sağlığı sorunları, Semiyoloji, Çocuklarda sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi ve dengesizlikleri, yeni doğan hastalıkları, beslenme bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları.
(2-0)2
4
         
HÇS 502
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI II
Solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, kan hastalıkları ve onkolojik hastalıklar, üriner sistem hastalıkları, deri hastalıkları, endokrin ve metobolik sistem hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları
(2-0)2
4
         
HÇS 503
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili genel tanılamada ve çocuk sağlığı sorunlarında hemşirenin rolü, hemşirelikte bütüncül yaklaşım, hastalığın ve hastaneye yatmanın çocuk ve ailesi üzerine etkileri,  çocuklarda sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizliklerinde, yeni doğan hastalıklarında, beslenme bozukluklarında, enfeksiyon hastalıklarında hemşirelik  yaklaşımı, aşı programı.
(2-0)2
4
         
HÇS 504
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
Solunum   sistemi   hastalıklarında,sindirim  sistemi   hastalıklarında, kalp hastalıklarında, sinir sistemihastalıklarında, kan hastalıklarında veonkolojik hastalıklarda, üriner sistem hastalıklarında,  eri hastalıklarında, endokrin ve metobolik sistem hastalıklarında, kas-iskelet  sistemi hastalıklarında hemşirelik  yaklaşımları. Psikolojik ve sosyal   sorunları olan çocuklara hemşirelik  yaklaşımları.
(2-0)2
4
         
HÇS 505
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgiligenel  tanılamada  ve  çocuk     sağlığı sorunlarında     hemşirelik       süreci, hastalığın    ve    hastaneye   yatmanın çocuk   ve   ailesi  üzerine etkilerinde,  çocuklarda     sıvı-elektrolit        ve asit-baz dengesizliklerinde, yeni  doğan hastalıklarında,beslenme bozukluklarında, enfeksiyon   hastalıklarında  hemşirelikuygulamaları   ve    hemşirelik   süreci. Sağlıklı-hasta  çocuk  ve  ailesi   için bilimsel   problem çözme    yöntemlerinikullanarak bakım  planı  geliştirebilme. Hastanın ve   ailesinin kendi  bakımını  sağlayabilmesi için etkili bir eğitim ve danışmanlık ortamı geliştirebilme veuygulamayla gerçekleştirebilme.
(0-4)2
4
         
HÇS 506
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II
Solunum sistemi hastalıklarında, sindirim sistemi hastalıklarında, kalp hastalıklarında, sinir sistemi hastalıklarında, kan hastalıklarında ve onkolojik hastalıklarda, üriner sistem hastalıklarında, deri hastalıklarında, endokrin ve metobolik sistem hastalıklarında, kas-iskelet sistemi hastalıklarında hemşirelik süreci  çerçevesinde bakım. Psikolojik ve sosyal sorunları olan çocukların bakımı. Öğrencinin öğrendiği teorik bilgiyi uygulamada kullanabilme, hasta-aile ve sağlık personeli ile multidisipliner yaklaşımla olumlu ekip ilişkisi kurabilme ve hasta-ailesinin kendi bakım sorumluluklarını almasına yardımcı olacak eğitimi planlama ve uygulayabilme becerisinin kazandırılması
(0-4)2
4
         
HÇS 509
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE KURAM VE KAVRAMLAR
Çocuk hemşireliğinde kuram geliştirme süreci ve kavramsal çerçeve. Çocuk hemşireliğinde geliştirilen kuramlar ve kavramlar. Çocuk hemşireliğinde kuramcılar. Çocuk hemşireliği kuramcıları ve kavramları doğrultusunda, çocuk hemşireliği kavramı.
(2-0)2
4
         
HÇS 510
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE ETİK
Çocuk hemşireliğinde etik ilkeler, kurallar, özel yargılar, eylemler, etik ikilemler, profesyonel etik kodlar, otonomiye saygı ilkesi, yeterlilik. zarar vermeme ilkesi. yarar ilkesi. Dürüstlük ilkesi, yasal ve etik karar verme.
(2-0)2
4
         
HÇS 512
ÇOCUK ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Acil hemşireliğinde temel kavramlar. Yoğun bakım ünitelerinde yatan çocuk hastalarda sık karşılaşılan sorunlar. İlaç tedavisi. Çocuk acillerde hemşirelik bakımı.
(2-0)2
4
         
HPS 501
HEMŞİRELİK KAVRAMI VE İLKELERİ I
Hemşireliği etkileyen etmenler. Hemşirelik kuram geliştirme süreci ve kavramsal çerçeveye duyulan gereksinim. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, sağlık,hastalık ve çevre. İnsan gereksinimleri. Hemşirelik modellerine göre insan. Hasta hakları bildirgesi. Sağlık bakım sistemi. Davranışı ve sağlığı etkileyen değişkenler. Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde hemşirenin rolü. Hemşirelik kavramı. Yardım etme ve sorun çözme süreci. Hemşirelikte etik yasal sorumluluklar.
(2-0)2
4
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye
164,895 Tekil Ziyaretçi