Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Açılan Dersler

 


ORTODONTİ ANABİLİM DALI
 
 
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI UZMANLIK DERSLERİ
1 DORU 25 İskeletsel Ortodontik Anomaliler ve Ortopedik Tedaviler (1-0)1   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
2 DORU 81 Araştırma ve Yayın İlkeleri (1-2)2   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
3 DORU 35 Dudak Damak Yaraları (1-2)2   Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
4 DORU 61 Konjential Diş Eksikleri ve Tedavileri (1-0)1   Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
5 DORU 202 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)3   Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
6 DORU 203  Uzmanlık Alan Dersi (3-0)3   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
7 DORU 302 Uzmanlık Tezi Kredisiz   Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
8 DORU 303 Uzmanlık Tezi Kredisiz   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi   ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI LİSANS ÜSTÜ DERSLER
1 DOR 699 Doktora Tezi 0   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
2 DOR800 Uzmanlık Alanı Dersi (4-0)0   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
3 OR 588 Scientific Research Tecniques and Ethics (3-0)3   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
4 OR 501 Maxillo-facial growth and development (1-0)1   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
5 OR 504 Orthodontic Diagnostic Methods and Cephalometry I (1-2)2   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
6 OR 505 Orthodontic Malocclusion (1-0)1   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
7 OR 506 Orthodontic Diagnostic Methods and Cephalometry 2 (1-2)2   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
8 OR 515 Cleft Lip and Palate  (1-2)2   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
9 OR 700 Seminer (2-0)0   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
10 OR 599 Master Thesis 0   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
11 OR 800 Expertise of Course (3-0)0   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
12 DOR 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0)3   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
13 DOR 605 Ortodontik Malokluzyonlar (1-0)1   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
14 DOR 604 Ortodontik Teşhis Yöntemleri ve Sefalometri 1 (1-2)2   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
15 DOR 701 Seminer (2-0)0   Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
16 DOR 606 Ortodontik Teşhis Yöntemleri ve Sefalometri 2 (1-2)2   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
17 DOR 633  Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Dişhek.Kullanılması (2-2)3   Yrd.Doç.Dr.Merve GÖYMEN
DERSİN YENİ HALİ
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi AKTS    
1 DOR 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3 8 ZORUNLU  
2 OR 588 Scientific Research Techniques Ethics 3 8 ZORUNLU  
TEMEL SOLUNUM BİYOLOJİSİ  ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi   ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI LİSANS ÜSTÜ DERSLER
1 TSB 501 Solunum Sistemi Anatomisi (3-0)3   Prof.Dr.Piraye KERVANCIOĞLU
2 TSB 502 Solunum Fizyolojisi (3-0)3   Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
3 TSB 503 Solunum Yolu Hücre Biyolojisi ve in vitro hücre kültürleri (2-2)3   Yrd.Doç.Dr.Nuray BOSTANCIERİ
4 TSB 504 Solunum araştırmalarında moleküler biyoloji yaklaşım ve yöntemleri (2-2)3   Prof.Dr.Sibel Oğuzkan BALCI
5 TSB 505 Obstrüktif akciğer hastalıklarının patogenezi (3-0)3   Prof.Dr.Kemal BAKIR
6 TSB 506 Çevresel Ve Mesleksel Etkenler Ve Akciğerleri; obstrüktif akciğer hastalıklarında fizyopatoloji (3-0)3   Prof.Dr.Ayten FİLİZ
7 TSB 507 Tütün Dumanı ve Solunum Sistemi (3-0)3   Yrd.Doç.Dr.Nazan BAYRAM
8 TSB 508 Solunum Sisteimin Farmakolojisi  (3-0)3   Prof.Dr. Bilgin ALAŞEHİRLİ Prof.Dr.Muradiye NACAK
9 TSB 509 Akciğer Kanserlerinin patogenezi (3-0)3   Prof.Dr.Kemal BAKIR
10 TSB510 Plevra Hastalıklarının fizyopatolojisi ve hücre kültürü modelleri (3-0)3   Prof.Dr.Maruf ŞANLI
11 TSB 512 Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının fizyopatolojisi (2-2)3   Prof.Dr.Tekin KARSLIGİL
12 TSB 514 Solunum Fonksiyon testlerinin temelleri (2-2)3   Yrd.Doç.Dr.Nazan BAYRAM
13 TSB 516 Obstrüktif bozukluklarının fizyopatolojisi (2-2)3   Doç.Dr.Meral UYAR
14 TSB 517 Solunum Biyofiziği  (3-0)3   Doç.Dr.Can DEMİREL
15 TSB 518 Solunum Sistemi Farmakolojisi  (3-0)3   Prof.Dr.Mehtap ÖZKUR Prof.Dr.A.Tuncay DEMİRYÜREK


HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Saati-K AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 HST 501 Genel Histoloji (2-2)3  6 Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
2 HST 502 Genel İnsan Embriyolojisi (2-0)2  5 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
3 HST 503 Histolojide Labaratuar Teknikleri  (1-2)2 5 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
4 HST 504 Dolaşım Sistemi Ve Lenforetiküler Organlar Histolojisi ve Gelişimi (2-1)2 5 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
5 HST 506 Sinir Sistemi Biyolojisi (1-1)2 3 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
6 HST 507  Sinir Sistemi Gelişimi (1-0)1 2 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
7 HST 508 Kulak Histolojisi ve gelişimi (1-1)2 2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
8 HST 509 Endokrin sistem histolojisi (2-1)3 3 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
9 HST 510                   Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri   (1-1)3  2 Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
10 HST 511 Sindirim Sistemi  Histolojisi ve Gelişimi  (2-1) 3 5 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
11 HST 512             Solunum Sistemi Histolojisi ve Gelişimi (2-1)2 5 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
12 HST 513           Üro-Genital Sistem Histolojisi                  (2-1)3  Üro-Genital Sistem Histolojisi                   (2-1)3  5 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
13 HST 514 Ürogenital sistem gelişimi (1-0) 3 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
14 HST 515 Göz Histolojisi ve gelişimi (1-1)2 2 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
15 HST 516         Deri Histolojisi ve Gelişimi (1-1)2  3 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
16 HST 517                     Konjenital Malformasyonlar        (1-1) 2 2 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
17 HST 518                             Yardımlı Üreme Teknikleri  (1-1)2  3 Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
18 HST 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0)3 6 Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
19 HST 701 SEMİNER (2-0)0 4 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
20 HST 703 SEMİNER (2-0)0 4 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
21 HST 704 SEMİNER (2-0)0 4 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
22 HST 705 SEMİNER (2-0)0 4 Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
23 HST 803 Uzmanlık Alan Dersı (4-0)0 6 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
24 HST 804 Uzmanlık Alan Dersı (4-0)0 6 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
25 HST 805 Uzmanlık Alan Dersı (4-0)0 6 Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
26 HST 599 Yüksek Lisans Tezi (1-0)0 24 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP              Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ

 

 


TIBBİ BİYOLOJİ  ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi   ÖĞRETİM ÜYESİ                                                  ADI SOYADI
1 TBİO 502 T  Hücre Metabolizması II (3-0 )3   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK
2 TBİO 503 T  Hücre Metabolizması III (3-0 )3   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK
3 TBİO 507 T Prenatal Tanı ve Genetik Danışma (3-0 )3   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK
4 TBİO 509 T Hücre Organelleri (3-0 )3   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK
5 TBİO 510 E Advanced Technics in Cytogenetics (3-0 )3   Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
6 TBİO 515T İmmunobiyoloji ve İmmunogenetik  1   (3-0 )3   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
7 TBİO 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik  (3-0 )3   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
8 EB 521 Gelişim Ve Öğrenim  Kredisiz   Eğitim Fakültesi
9 EB 522 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Kredisiz   Eğitim Fakültesi
10 TBİO 602 T Moleküler Gneteik. Moleküler Pat. Ve Mole Teshis Analiz Yöntemleri (3-0 )3   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
11 TBİO 602 E Molecular Genetics. Molecular Pat.And Molecular Diagnostic Procedures (3-0 )3   Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
12 TBİO 612 T  İleri Moleküler Genetik (3-0 )3   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
13 TBİO 620E  Immunobiology and ImmunogenetiCS II (3-0 )3   Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
14 TBİO 620 T Rna Biyolojisi  (3-0 )3   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
15 TBİO 621 E RNA Biology (3-0 )3   Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
16 TBİO 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK           Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI      Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
17 TBİO 699 Doktora Tezi Kredisiz   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK          Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI      Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
18 TBİO 700 Seminer Kredisiz   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
19 TBİO 800 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0)Kredisiz   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK
20 TBİO 801  Uzmanlık Alanı Dersi (3-0)Kredisiz   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
21 TBİO 802 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0)Kredisiz   Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
22 TBİO 900 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0)Kredisiz   Prof.Dr. Ecir Ali ÇAKMAK
23 TBİO 901 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0)Kredisiz   Prof.Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
24 TBİO 902 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0)Kredisiz   Yrd. Doç. Dr.Shameem KHANDAKAR
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi   ÖĞRETİM ÜYESİ                                                 ADI SOYADI
1 HAL 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz   Doç. Dr. Birgül ÖZÇIRPICI
2 HAL 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz   Yrd. Doç. Dr. Neriman AYDIN
3 HAL 801 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)3   Doç. Dr. Birgül ÖZÇIRPICI
4 HAL 802 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)3   Yrd. Doç.Dr. Neriman AYDIN
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ                                                 ADI SOYADI
1 PHY 700 E Seminar Non-credit course 4 Dr. Ramazan BAL
2 PHY 602 E Advanced Blood Physiology (2-2)3 8 Dr. Mahmood Ibrahim
3 PHY 603 E Advanced Circulating Physiology (2-2)3 8 Dr. Mahmood Ibrahim
4 PHY 606 E Respiratory System Physiopathologies (2-0)2 8 Dr. Ramazan BAL
5 PHY 614 E Advanced Neurophysiology (2-2)3 8 Dr. Ramazan BAL
6 PHY 615 E Advanced Endocrine Physiology (2-0)2 6 Dr. Ramazan BAL
7 PHY 622 E Advanced Urinary System Physiology (2-0)2 6 Dr. Mahmood Ibrahim
8 PHY 610 E Nervous System Physiopathology (3-0)3 8 Dr. Ramazan BAL
           

FİZYOLOJİ  ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERSLERİ

SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI KREDİSİ  AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 FZY 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Kredisiz) 26 Prof.Dr. Ramazan BAL,         Doç.Dr.Şeniz Demiryürek, Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
2 FZY 699 DOKTORA TEZİ (Kredisiz) 26 Prof.Dr. Ramazan BAL,         Doç.Dr.Şeniz Demiryürek, Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
3 FZY 700-750 SEMİNER (2-0)(Kredisiz) 4 Prof.Dr. Ramazan BAL,         Doç.Dr.Şeniz Demiryürek, Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
4 FZY 800-850 UZMANLIK ALAN DERSI (4-0)0 4 Prof.Dr. Ramazan BAL,         Doç.Dr.Şeniz Demiryürek, Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
5 FZY 900-950 UZMANLIK ALAN DERSI (4-0)0 -8 Prof.Dr. Ramazan BAL,         Doç.Dr.Şeniz Demiryürek, Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
6 FZY 601 Özel Hücre Fizyolojisi (2-0)2 6 Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
7 FZY 602 İleri Kan Fizyolojisi (2-2)3 8 Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
8 FZY 603 İleri Dolaşım Fizyolojisi (2-2)3 8 Doç.Dr.Şeniz Demiryürek
9 FZY 606 Solunumun Fizyopatolojisi (2-0)2 8 Doç.Dr.Şeniz Demiryürek
10 FZY 609 İleri Kas ve Egzersiz Fizyolojisi (2-2)3 8 Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
11 FZY 610 Sinir Sistemi Fizyopatoloji (3-0)3 8 Prof.Dr. Ramazan BAL
12 FZY 613 Çevre Fizyolojisi (2-0)2 4 Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
13 FZY 614 İleri Sinir Fizyolojisi (2-2)3 8 Prof.Dr. Ramazan BAL, Doç.Dr.Şeniz Demiryürek
14 FZY 615 İleri Endokrin Fizyolojisi (2-0)2 6 Yrd.Doç.Dr.Davut Sinan KAPLAN
15 FZY 616 Mikroelektrofizyoloji (2-0)2 4 Prof.Dr. Ramazan BAL,
16 FZY 617 İleri Sinir Fizyolojisi II (2-0)2 6 Prof.Dr. Ramazan BAL,
17 FZY 619 İleri Biyoistatistiksel Yöntemler (3-2)4 8 Doç.Dr.Seval KUL
18 FZY 620 Molekiler Fizyolojiye Giriş (3-2)4 8

Doç.Dr.Şeniz Demiryürek

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi   ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 DPR 601 Sabit Protezler  I  (2-0)2  8 Yrd.Doç.Dr. Fatih SARI
2 DPR 603 Sabit Protezlerde Lab. İşlemleri Ve Köprü Dizaynları (2-0)2  8 Yrd.Doç.Dr. Nermin DEMİRKOL
3 DPR 605 Hareketli Bölümlü Protezler  (2-0)2  8 Yrd.Doç.Dr. Nermin DEMİRKOL
4 DPR 612 Dental Materyaller (1-0)1    4 Yrd.Doç.Dr. Fatih SARI
5 DPR 613 Prostodontideki Yeni Uyg. (1-0)1    4 Doç.Dr.Aslı SEÇİLMİŞ
6 DPR 615 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Restorasyonu I  (1-0)1  4 Doç.Dr.Aslı SEÇİLMİŞ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredisi   ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 BES 539   Sporda Doping ve Ergojenik Yaklaşımlar 3   Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU
2 BES 542            Egzersize Kardiovasküler Uyum ve   Rehabilitasyon 3   Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU
3 BES 549 Sporda Teknik ve Taktik Antrenman İlkeleri 3   Doç. Dr. Mürsel BİÇER
4 BES 553  Çocuk Ve Egzersiz 3   Yrd.Doç.Dr. Önder KARAKOÇ
5 BES 554 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite 3   Yrd. Doç. Dr. Bekir MENDEŞ
6 BES 559 Liderlik Yaklaşımları 3   Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRER
7 BES 561 Spor Turizm veÇevre 3   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
8 BES 563 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 3   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL
9 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Doç. Dr. Mürsel BİÇER
10 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Doç.Dr. Uğur ABAKAY
11 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU
12 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
13 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Yrd. Doç. Dr. Bekir MENDEŞ
14 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Yrd.Doç.Dr. Önder KARAKOÇ
15 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRER
16 BES 599 Yüksek Lisans Tezi 0   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL
17 BES 702 Yüksek Lisans Semineri  0   Doç. Dr. Mürsel BİÇER
18 BES 703 Yüksek Lisans Semineri  0   Doç.Dr. Uğur ABAKAY
19 BES 706 Yüksek Lisans Semineri  0   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
20 BES 709 Yüksek Lisans Semineri  0   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL
21 BES 710 Yüksek Lisans Semineri  0   Yrd.Doç.Dr.Fikret ALINCAK
22 BES 802 Uzmanlık Alanı 0   Doç. Dr. Mürsel BİÇER
23 BES 803 Uzmanlık Alanı 0   Doç.Dr. Uğur ABAKAY
24 BES 804 Uzmanlık Alanı 0   Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU
25 BES 805 Uzmanlık Alanı 0   Yrd. Doç. Dr. Bekir MENDEŞ
26 BES 806 Uzmanlık Alanı 0   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
27 BES 807 Uzmanlık Alanı 0   Yrd.Doç.Dr. Önder KARAKOÇ
28 BES 808 Uzmanlık Alanı 0   Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRER
29 BES 809 Uzmanlık Alanı 0   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI     ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 BYF 501 Temel Biyofizik   (3-0)3   Doç. Dr. Can DEMİREL
2 BYF 502 Biyomekanik   (3-0)3   Doç. Dr. Can DEMİREL
3 BYF 503 Hücre Biyofiziği   (3-0)3   Doç. Dr. Can DEMİREL
4 BYF 504 Görme ve Duyma Biyofiziği   (3-0)3   Doç. Dr. Can DEMİREL
5 BYF 505 Dolaşım ve Solunum Dinamiği   (3-0)3   Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
6 BYF 506 Biyoelektrik Gerilimler, Uygulama ve Gözlem Yöntemleri   (3-0)3   Yrd Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
7 BYF 507 Moleküler Biyofizik Yöntemler ve Stektroskopi Yöntemleri   (3-0)3   Doç. Dr. Can DEMİREL
8 BYF 508 Radyasyon Biyofiziği ve Elektromanyetik Alanlar   (3-0)3   Doç. Dr. Can DEMİREL
9 BYF 509 Tıbbi Görüntüleme   (3-0)3   Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
10 BYF 510 Norostimulasyon ve Nöroimplantasyon     (3-0)3   Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
11 BYF 511            Biyomoleküler Modelleme                         (3-0)3   Doç. Dr. Hüseyin KAYA
12 BYF 512            Biyofizikte İstatiksel Mekanik ve Termodinamik Yaklaşımlar         (3-0)3   Doç. Dr. Hüseyin KAYA
13 BFY 513 Protein Yapısı, Katlanması ve Dizaynı     (3-0)3   Doç. Dr. Hüseyin KAYA
14 BFY 514            Bilgisayar ProgramlamaI                            (3-0)3   Doç. Dr. Hüseyin KAYA
15 BYF 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz   Doç. Dr. Hüseyin KAYA                             Doç. Dr. Can DEMİREL                              Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
16 BYF 800 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz   Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
17 BYF 801 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz   Doç. Dr. Can DEMİREL
18 BYF 802 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz   Doç. Dr. Hüseyin KAYA
19 BYF 700 Seminer (2-0)Kredisiz   Doç. Dr. Can DEMİREL
20 BYF 701 Seminer (2-0)Kredisiz   Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
21 BYF 702 Seminer (2-0)Kredisiz   Doç. Dr. Hüseyin KAYA
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI Kredi AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 KBB 508 İleri Odyoloji ve Elktrofizyolojik Ölçümler 1 4 Yrd.Doç.Dr.Burhanetti GÖNÜLDAŞ


FİZYOTERAPİ VE REHABİTİLASYON ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI KREDİSİ  ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 FTR 501 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON I (2-2)3 DOÇ DR ALİ AYDENİZ
2 FTR 502 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON II (2-2)3 DOÇ DR ALİ AYDENİZ
3 FTR 503 FONKSİYONEL ANATOMİ (2-2)3 DOÇ DR MUSTAFA ORHAN
4 FTR 506 SERVİKAL VE ÜST EKSTREMİTE MANUEL FİZYOTERAPİ (2-2)3 PROF DR ÖZLEM ALTINDAĞ
5 FTR 507 SPORCU BANTLAMASI (2-2)3 PROF DR ÖZLEM ALTINDAĞ
6 FTR 508 KİNEZYOTAPİNG (2-2)3 PROF DR ÖZLEM ALTINDAĞ
7 FTR 518 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ (2-2)3 PROF DR SAVAŞ GÜRSOY
8 FTR 520 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON I (2-2)3 DOÇ DR ALİ AYDENİZ
9 FTR 521 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON II (2-2)3 DOÇ DR ALİ AYDENİZ
10 FTR 522 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON I (2-2)3 PROF DR SAVAŞ GÜRSOY
11 FTR 523 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON II (2-2)3 PROF DR SAVAŞ GÜRSOY
12 FTR 524 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ (2-2)3 DOÇ DR MUSTAFA ORHAN
AĞIZ,DİŞ,ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI KREDİSİ  ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 ADC 900 UZMANLIK ALAN DERSLERİ   Prof.Metin GÜNGÖRMÜŞ
2 ADC 902 UZMANLIK ALAN DERSLERİ   Yrd.Doç.Dr.Ebru Deniz KARSLI
3 ADC 699 DOKTORA TEZİ   Prof.Metin GÜNGÖRMÜŞ Yrd.Doç.Dr.Ebru Deniz KARSLI
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI KREDİSİ  ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 PSK 701 Seminer   Prof.Dr.Abdurrahman ALTINDAĞ
2 PSK 703 Seminer   Doç.Dr.Ahmet ÜNAL
3 PSK 801 UZMANLIK ALAN DERSi   Prof.Dr.Abdurrahman ALTINDAĞ
4 PSK 803 UZMANLIK ALAN DERSİ   Doç.Dr.Ahmet ÜNAL
5 PSK 599 Yüksek Lisans Tezi   Prof.Dr.Abdurrahman ALTINDAĞ Doç.Dr.Ahmet ÜNAL

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
SIRA NO DERS KODU DERSİN ADI KREDİSİ  ÖĞRETİM ÜYESİ ADI SOYADI
1 FAR 501 Genel Farmakoloji 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK
2 FAR 503 Bil Tarama, Sunu ve Yazım Tekn.   3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
3 FAR 504 İlaç Toksisitesi 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
4 FAR 505 İlaç Suistimali ve Bağımlılığı 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
5 FAR 506 Moleküler Farmakoloji 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK 
6 FAR507 Otonom sinir Sist. Farmakolojisi 3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
7 FAR 508 Renal Farmakoloji 3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
8 FAR 509 Solunum Sist. Farmakolojisi 3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
9 FAR 510 Kardiyovasküler Sis.Farmakolojisi  3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
10 FAR 511 Farmakogenetiğe Giriş 3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR 
11 FAR 512 Farmakogenetikte İstatistiksel Anlz. 3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
12 FAR 514 Santral Sinir Sist. İlaçları Farmakogenetiği Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK
13 FAR 515 Kadriyovasküler Sistem İlaçları Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
14 FAR 516 Endokrin Sistem İlaçları Farmakogeniği 3 Prof.Dr. Mehtap ÖZKUR
15 FAR 517 Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
16 FAR 518 Faz I Enzimlerinin Farmakogenetiği  3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
17 FAR 701            Seminer                                                    0 Prof. Dr. Tuncay DEMİRYÜREK
18 FAR 601 Klinik Farmakoloji I 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK
19 FAR 602  Klinik Farmakoloji II 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK
20 FAR 603 Serbest Radikal Farmakolojisi           3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
21 FAR 604 Sinyal İleti Mekanizmaları 3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
22 FAR 605 Otakoitler 3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
23 FAR 607 İmmünofarmakoloji 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
24 FAR 608 Gebelikte İlaç Kullanımı ve Pediyatrik Farmakoloji 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
25 FAR 609 Geriyatrik Farmakoloji 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
26 FAR 610 Santral Sinir Sist. Farmakolojisi I 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK
27 FAR 611 Endokrin Sistem Farmakolojisi 3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
28 FAR 612 Gastrointestinal Sistem Farm. 3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
29 FAR 613 Kemoterapatikler I 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
30 FAR 614 Kemoterapatikler II 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
31 FAR 615 Farmakogenetik 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK
32 FAR 616 Santral Sinir Sist. Farmakolojisi II     3 Prof.Dr. Muradiye NACAK
33 FAR 617 Transport Sistemlerinin Farmakognetiği 3 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
34 FAR 618 Reseptörlerin Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
35 FAR619 Santral Sinir Sistem İlaçları Farmakogenetiği II 3 Prof. Dr. Muradiye NACAK
36 FAR620 Moleküler Farmakogenetik ve İyon Kanallarının Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
37 FAR 621 Faz II Enzimlerinin Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
38 FAR 701 Seminer 0 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
39 FAR 703 Seminer 0 Prof. Dr. Muradiye NACAK
40 FAR 704                                                                    Seminer     0 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ
41 FAR 901                                     Uzmanlık Alan Dersi   0 Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK
42 FAR 903                                                       Uzmanlık Alan Dersi  0 Prof. Dr. Muradiye NACAK
43 FAR 904                                          Uzmanlık Alan Dersi   0 Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ