• 0342 360 12 00

 

 
    YÜKSEK LİSANSA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİLDİRİM VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
 Yüksek Lisansa Kabul Edilen Öğrencilerin Bildirim ve Jüri Giriş Formları (F1 ab)
 Yüksek Lisansa Kabul Edilen Öğrencilerin Giriş Değerlendirme Formu (F1 c)
 
     DANIŞMAN ATAMA VE TEZ ÖNERİ FORMLARI
 Yüksek Lisans Programı Danışman Atama Formu (F7 a)
 Yüksek Lisans Programı Tez Öneri Formu (F7 b)
 
    YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ GEREKLİ FORMLAR
 Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Atama Formu (F8)
 Tez İntihal Raporu Başvuru Formu

  Öğrencilerle İlgili Anabilim Dalına Ait Duyuru Formu
 Öğrencilerle İlgili Anabilim Dalına Ait Duyuru Formu(F9 abcd)
 
    YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI GEREKLİ FORMLAR
 Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı, Jüri Tutanağı, Tez Değerlendirme ve Not Bildirim Formu (F10 abcd)
 
     TEZ KİTAPÇIĞI KAPAK SAYFASI VE TEZ ONAY SAYFASI ÖRNEĞİ

 Tez Kitapçığı Kapak Sayfası Ve Tez Onay Sayfası Örneği  ( Tek Danışmanlı Tez için )

 Tez Kitapçığı Kapak Sayfası Ve Tez Onay Sayfası Örneği  ( İki Danışmanlı Tez için )
 
  DİĞER FORMLAR
 Ders Saydırma Formu, Ders Alma Saydırma Formu (F29 ab) 
 
  NOT BİLDİRİM FORMU
 Not Bildirim Formu (F10 d)