• 0342 360 12 00

 

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Gül KESKİN  (Anabilim Dalı Başkanı)

İletişim Bilgileri

 0 342  360 96 00

Dahili  4801-4806

 

 Doktora derecesi alınabilmesi için gerekli olan toplam kredi sayısı ve alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler (ders kodu, adı, içeriği ve kredisi)

Programa kabul edilen öğrenci, tabloda belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerden 4 yarıyıl boyunca en az 8’i zorunlu 6’sı seçmeli olmak üzere toplam 14 ders, 24 kredi almak zorundadır. Ayrıca öğrenci bu dört yarıyıl boyunca, 2 seminer sunmak zorundadır. Doktora yeterlilik imtihanında başarılı olan her öğrenci, yeterlilik imtihanını takip eden her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci ders kredilerini başarı ile tamamladıktan sonra yeterlilik imtihanına girmeli ve bu imtihanı başarı ile verebilmesi halinde danışmanının önderliğinde tez önerisi vermeli ve bu tezi başarı ile tamamlamalıdır. Öğrenci, 6. dönemde sağlık bilimleri enstitüsünün belirleyeceği ve sosyal bilimler enstitüsünden alınması zorunlu olan 2 ders daha almak zorundadır. Diğer anabilim dallarından öğrencilerin ders alması uygun görüldüğü takdirde ders almak zorundadır.

 

Pedodonti Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Kataloğu

SEMİNER VE UZMANLIK ALAN DERS KODLARI VE AKTS KREDİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME (2017-2018 l.(Birinci) Yarıyılından itibaren geçerlidir.)