• 0342 360 12 00

 
    DOKTORAYA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİLDİRİM VE DEĞERLENDİRME FORMLARI Doktoraya Kabul Edilen Öğrencilerin Bildirim ve Jüri Formları (F2 ab)
 Doktoraya Kabul Edilen Öğrencilerin Giriş Değerlendirme Formları (F2c)
 
  DANIŞMAN ATAMA VE TEZ ÖNERİ FORMLARI
 Doktora Programı Danışman Atama Formu (F15 a)
 Doktora Programı Tez Öneri Formu (F15 b)
 
  YETERLİK SINAVI ÖNCESİ GEREKLİ FORMLAR
 Doktora Yeterlik sınav Jürisi Atama Formu (F16)

    Öğrencilerle İlgili Anabilim Dalına Ait Duyuru Formu
 Öğrencilerle İlgili Anabilim Dalına Ait Duyuru Formları(17 abcd)
 
  YETERLİK SINAVI SONRASI GEREKLİ FORMLAR
 Doktora Yeterlik Sınavı (Yazılı, Sözlü) Jüri Tutanağı Formu, Yeterlik Komitesi Sınav (F18 ab)
 
   TEZ İZLEME KOMİSTESİ FORMLARI
 Danışmanın Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (F19)
 Tez İzleme Komitesi Atama Formu (F20)
 Doktora Tez İzleme Komitesinin Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu, Tez İzleme (F21 ab)
 Doktora Tez İzleme Komitesinin Dönem Sonu Başarı Değerlendirme Formu,Tez İzleme Komitesi(F22 ab)
 
    DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ GEREKLİ FORMLAR
 Doktora Tez Sınavı Jüri Atama Formu (F 23)

 Tez İntihal Raporu Başvuru Formu

    Öğrencilerle İlgili Anabilim Dalına Ait Duyuru Formu
 Öğrencilerle İlgili Anabilim Dalına Ait Duyuru Formları(F24 abc)
 
    DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI GEREKLİ FORMLAR
 Doktora Tez Sınavı Tutanağı Formu,Tez Sınavı Jüri Raporu Formu,Tez Değerlendirme Formu(F25 abcd)
 
    DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ FORMU
 Yeterlik Komitesi Atama Formu (F26)

 

 
     TEZ KİTAPÇIĞI KAPAK SAYFASI VE TEZ ONAY SAYFASI ÖRNEĞİ

 Tez Kitapçığı Kapak Sayfası Ve Tez Onay Sayfası Örneği   ( Tek Danışmanlı Tez için )

 Tez Kitapçığı Kapak Sayfası Ve Tez Onay Sayfası Örneği  ( İki Danışmanlı Tez için )

 Tez Kitapçığı Kapak Sayfası Ve Tez Onay Sayfası Örneği  ( Ortak Doktora programları için )

 

 
   DİĞER FORMLAR
Ders Saydırma Formu, Ders Alma Saydırma Formu (F29 ab)        
 
    
   NOT BİLDİRİM FORMU
 Not Bildirim Formu (F25 d)