• 0342 360 12 00

Akademik Personel

Doç.Dr. Tuğba TAŞKIN TOK (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Gökhan SELAMET

 

İletişim Bilgileri

Tel. Santral:   360 12 00    Dahili: 2996    

eposta: ttaskin@gantep.edu.tr

 

 

 

Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Yüksek lisans Programı

Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin İstatistik, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,  bölümleri, Kontrol Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Enformasyon Teknolojileri Programı ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilirler

 

(Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Yüksek lisans Programı disiplinler arası bir program olup moleküler biyoloji, fizik, matematik, kimya, istatistik, bilgisayar yazılımı geliştirme ve modelleme alanlarında bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu nedenle, yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulabileceklerdir. Bilimsel hazırlık programında öğrencilerden almaları istenecek kredi miktarı ve dersler; mülakat sınavını müteakip öğrencilerin mezun oldukları fakülte/bölüm gözönünde bulundurularak, adayların mülakat sınavında göstermiş oldukları başarı düzeyine göre belirlenecektir. Bilimsel hazırlık programına dahil edilecek öğrencilerin program koordinatörünün görüşleri doğrultusunda en az 6 kredi, en fazla 12 kredilik ders alabileceklerdir)

 

Doktora Programına öğrenci kabul koşulları

Doktora programına lisans mezunu olarak kabul edilecek öğrencilerde; bilgisayar sistemlerini iyi tanıma, farklı platformlarda algoritma kurma ve programlama tecrübesine sahip olma özellikleri aranacaktır. Bu nedenle,  doktora programına sadece; (i) bilgisayar ve/veya yazılım mühendisliği, (ii) bilişim sistemleri ve teknolojileri, (iii) bilişim sistemleri mühendisliği, (iv) sistem mühendisliği, (v) elektrik-elektronik mühendisliği, (vi) matematik bilgisayar, (vii) enformatik bölümleri lisans mezunları ile (viii) tıp (tıp doktoru),  (iix) diş hekimliği, (ix) eczacılık  fakültesi mezunları başvurabileceklerdir.

Diğer taraftan, Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji doktora programına (i) biyoenformatik ve bilişimsel biyoloji, (ii) biyoenformatik, (iii) hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik, (iv) biyobilişim ve hesaplamalı biyoloji, (v) bilişim sistemleri, (vi) modelleme ve simülasyon, (vii) yazılım yönetimi, (viii) hesaplamalı bilimler ve mühendislik, (ix) bilgisayar enformatik, (x) tıp bilişimi yüksek lisans derecesine sahip olanlar  ile (xi) bilişimsel (hesaplamalı) kimya, bilişimsel (hesaplamalı) fizik, bilişimsel (hesaplamalı) biyoloji alanlarında yüksek lisans tez çalışması yapmış olan ve yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvurabileceklerdir.

Yukarıda ifade edilen bölümlerden mezun olan adaylar programa, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla başvurabilir.

 

Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyolojisi  Anabilim Dalı Doktora Programı Ders Kataloğu

Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyolojisi  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu

Ders Kataloğu Değişiklikleri (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak )

AKTS Değişiklikleri (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı II. Yarıyılından İtibaren Uygulanacak )

SEMİNER VE UZMANLIK ALAN DERS KODLARI VE AKTS KREDİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME (2017-2018 l.(Birinci) Yarıyılından itibaren geçerlidir.) 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. (BİRİNCİ) YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ DERS KATALOGUNA EKLENEN DERSLER