• 0342 360 39 26

 

Akademik Personel

Prof.Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ

Yrd.Doç.Dr. Ebru Deniz KARSLI  (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.Betül TAŞ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİRKOL

 

 

İletişim Bilgileri

Tlf: 0342 360 9600

Dahili: 4108

E-posta:   dishfd@gantep.edu.tr

 

 

 

 

 

Programa kabul edilen öğrenci, 4 dönem boyunca toplam en az 7 ders 21 kredi almak zorundadır. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, derslerin kodu ve kredisi Ek-1’de sunulmuştur. İlgili derslerin ders içerikleri ise Ek-2’de verilmiştir. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Ğğrenci ders kredilerini başarı ile tamamladıktan sonra yeterlilik imtihanına girmeli ve bu imtihanı başarı ile verebilmesi halinde danışmanı önderliğinde tez önerisi vermeli ve bu tezi başarı ile tamalayabilmelidir.

Ağız, Diş,Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Lisasüstü Ders Kataloğu