• 0342 360 12 00

 

Akademik Personel

Prof.Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Deniz KARSLI  (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Betül TAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRKOL

 

 

İletişim Bilgileri

Tlf: 0342 360 9600

Dahili: 4100

E-posta:   dishfd@gantep.edu.tr

 

 

 

 

 

Programa kabul edilen öğrenci, 4 dönem boyunca toplam en az 7 ders 21 kredi almak zorundadır. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, derslerin kodu ve kredisi Ek-1’de sunulmuştur. İlgili derslerin ders içerikleri ise Ek-2’de verilmiştir. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Ğğrenci ders kredilerini başarı ile tamamladıktan sonra yeterlilik imtihanına girmeli ve bu imtihanı başarı ile verebilmesi halinde danışmanı önderliğinde tez önerisi vermeli ve bu tezi başarı ile tamalayabilmelidir.

 

Ağız, Diş,Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Kataloğu

SEMİNER VE UZMANLIK ALAN DERS KODLARI VE AKTS KREDİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME (2017-2018 l.(Birinci) Yarıyılından itibaren geçerlidir.)