• 0342 360 39 26

 

1. Y.Lisansa Kabul Edilen Öğrencilerin Bildirim, Jüri ve Giriş Değerlendirme Formları (F 1 ab)

1.1. Y.Lisansa Kabul Edilen Öğrencilerin Bildirim, Jüri ve Giriş Değerlendirme Formları (F 1 c)

2.  Doktoraya Kabul Edilen Öğrencilerin Bildirim, Jüri ve Giriş Değerlendirme Formları (F 2 ab)

2.1. Doktoraya Kabul Edilen Öğrencilerin Bildirim, Jüri ve Giriş Değerlendirme Formları (F 2 c)

3.  Açılacak Lisansüstü Derslerin Bildirim Formu (F 3)

4. Fiilen Verilen Lisansüstü Derslerin Bildirim formu (F 4)

5. Öğrenci İzin Formları (F 5ab)

6.  Y.Lisans ve Doktora Dönem Uzama Formları (F 6 ab)

7. Y.Lisans Programı Danışman Atama ve Tez Öneri Formu (F 7ab)

8.  Y.Lisans Tez Sınavı Jüri Atama Formu (F 8)

9.YLisans Öğrencisine Danışman Atama,Jüri Üyeliği,Tez Savunma Sınavı,Tez Sınavı Sunum Form (F9abcd)

10.Y.Lisans Tez Sınav Tutanağı, Jüri Tutanağı, Tez Değerlendirme ve Not Bildirim Formu (F 10 abcd)

11.Tezsiz Y.Lisans Program Danışman Atama Formu (F 11)

12. Tezsiz Y.Lisans Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu (F 12)

13. Tezsiz Y.Lisans Danışman Atama Duyuru, Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği Duyuru… (F 13 abcd)

14. Tezsiz YLisans Yeterlik Sınav Tutanağı Formu,Dönem Projesi Jüri Raporu,Dönem Projesi Not (F14abc)

15. Doktora Programı Danışman Atama ve Tez Öneri Formu (F 15ab)

16.Doktora Yeterlik sınav Jürisi Atama Formu (F 16)

17.Doktora Danışman Atama,Yeterlik sınavı Jüri Üyeliği,Doktora Öğrencisine Yeterlik Sınavı (F17abcd)

18.Doktora Yeterlik Sınavı (Yazılı, Sözlü) Jüri Tutanağı Formu, Yeterlik Komitesi Sınav (F 18 ab)

19.Danışmanın Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (F 19)

20.Tez İzleme Komitesi Atama Formu (F 20)

21.Doktora Tez İzleme Komitesinin Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu, Tez İzleme (F 21 ab)

22. Doktora Tez İzleme Komitesinin Dönem Sonu Başarı Değerlendirme Formu,Tez İzleme Komitesi(F22ab)

23.Doktora Tez Sınavı Jüri Atama Formu (F 23)

24.Doktora Öğrencisine Tez Sınavı Duyuru Formu,Jüri Üyeliği Duyuru Formu,Tez Sınavı Sunumu(F 24 abc)

25.Doktora Tez Sınavı Tutanağı Formu,Tez Sınavı Jüri Raporu Formu,Tez Değerlendirme Formu(F 25 abc)

26. Yeterlik Komitesi Atama Formu (F 26)

27. Özel Öğrenci Başvuru Formu (F 27)

28.Öğretim Üyesinin Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Talep Formu (F 28)

29. Ders Saydırma Formu, Ders Alma Saydırma Formu (F 29 ab)

30.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

31.Anabilim Dallarının Her Dönem Başında Yapması Gereken İşlemler

32.Yolluk Formu

33.Mutemet Formu

34. Tez Onay Sayfası Örneği

35. Tez Kitapçığı Kapak Sayfası Örneği