• 0342 360 39 26

Başvuru Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

(1)Anatomi Anabilim Dalı

 Yüksek lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunları, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 Doktora : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmış olan mezunlar  başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 (2) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Beden Eğitimi Bölümü mezunları başvurabilirler.

(3) Biyofizik Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

(4) Biyokimya Anabilim Dalı

Yüksek lisans : Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, kimya Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları başvurabilirler.
Doktora : Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre Biyokimya Dalında  kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir.

(5) Biyoistatistik Anabilim Dalı

Yüksek lisans :  Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Mühendis Fakültelerinin Bilgisayar Bölümü Mezunları.İstatistik Bölümü dışındaki mezunlardan programa kabul edilenler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/a maddesi uyarınca belirtilen asgari şartlara ilaveten Anabilim Dalının uygun gördüğü ve program içerisinde (Ders Katalogunda) yer alan derslerden en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders alır.

(6) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İmmünoloji yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi mezunları.

(7) Farmakoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora :Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler.

(8) Fizyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.

Doktora:Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fizyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans diploması olanlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı  Anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar doktora programına başvurabilirler.

(9) Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.

 

 

(10) Hemşirelik Anabilim Dalı

Doktora Programı :

Lisans mezunu adayların; Hemşirelikte lisans mezunu olanlar başvurabilirler

Yüksek Lisans mezunu adayların; Yüksek lisans eğitimini Hemşirelik Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim Dalının herhangi bir yüksek lisans programında tamamlamış olanlar başvurabilirler.

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Halk Sağlığı Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans Programı: Hemşirelik Yüksekokulu,Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olma ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olma.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları: Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik/Ebelik Bölümü mezunları başvurabilirler. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

(11) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans Programı:Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları başvurabilirler.

Doktora Programı :  Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmış olanlar ile Tıp, Diş Hekimliği Veterinerlik, Eczacılık  (5 yıllık) Fakültelerinin mezunları başvurabilirler. 

(12) Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Odyoloji Yüksek lisans programı; Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Ses, Konuşma ve Lisan Terapisi (Logopedi) Yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

(13) Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı  Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Doktora :Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru olanlar) mezunları başvurabilir. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(14) Psikiyatri Anabilim Dalı  (Ruh Sağlığına Destek ve Koruma Yüksek Lisans Programı)

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik (Lisans) Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(15) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora programı: Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat, Eğitim fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi biyolojik Bilimler bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı herhangi bir Anabilim Dalı'ndan  yüksek lisans diploması almış olanlar ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyoloji Dallarından birinde yüksek lisans diploması almış olanlar doktora programına başvurabilirler.

(16) Ağız,Diş,ÇeneHast. Cer.Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(17) Ortodonti Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(18) Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(19) Periodontoloji Anabilim Dalı
Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(20) Temel Solunum Biyolojisi Yüksek Lisans Programı

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri mezunları, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Genetik bölüm mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları.

(21) Endodonti Anabilim Dalı

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(22) Pedodonti Anabilim Dalı

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(23) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları: Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunları ve Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunları başvuru yapabilir. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

(24) Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek lisans Programı

Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin İstatistik, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,  bölümleri, Kontrol Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Enformasyon Teknolojileri Programı ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilirler. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında eklenmiştir.

 Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı Başvuru Koşulları: Doktora programına lisans mezunu olarak kabul edilecek öğrencilerde; bilgisayar sistemlerini iyi tanıma, farklı platformlarda algoritma kurma ve programlama tecrübesine sahip olma özellikleri aranacaktır. Bu nedenle, önerilen doktora programına sadece; (i) bilgisayar ve/veya yazılım mühendisliği, (ii) bilişim sistemleri ve teknolojileri, (iii) bilişim sistemleri mühendisliği, (iv) sistem mühendisliği, (v) elektrik-elektronik mühendisliği, (vi) matematik bilgisayar, (vii) enformatik bölümleri lisan mezunları ile (viii) tıp (tıp doktoru),  (ix) diş hekimliği, (x) eczacılık fakültesi mezunları başvurabileceklerdir.

Diğer taraftan, Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji doktora programına (i) biyoenformatik ve bilişimsel biyoloji, (ii) biyoenformatik, (iii) hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik, (iv) biyobilişim ve hesaplamalı biyoloji, (v) bilişim sistemleri, (vi) modelleme ve simülasyon, (vii) yazılım yönetimi, (viii) hesaplamalı bilimler ve mühendislik, (ix) bilgisayar enformatik, (x) tıp bilişimi yüksek lisans derecesine sahip olanlar ile (xi) bilişimsel (hesaplamalı) kimya, bilişimsel (hesaplamalı) fizik, bilişimsel (hesaplamalı) biyoloji alanlarında yüksek lisans tez çalışması yapmış olan ve yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvurabileceklerdir.

Yukarıda ifade edilen bölümlerden mezun olan adaylar önerilen programa, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla başvurabilir. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.