• 0342 360 39 26

AĞIZ,DİŞ ÇENE CER.HAST. ANABİLİM  DALI
ADC 699 Doktora Tezi Kredisiz Prof.Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ
  Yrd. Doç. Dr. Ebru Deniz KARSLI
ADC 900 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Prof. Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ
ADC 901 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Yrd. Doç.Dr. Ebru Deniz KARSLIGİL
ANATOMİ ANABİLİM DALI
ANA 502 Solunum Sistemi Anatomisi (2-2)3 Prof. Dr. Mustafa Orhan
ANA 503 Dolaşım Sistemi Anatomisi (2-2)3 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA 504 Sindirim Sistemi Anatomisi (2-2)3 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA 505 Endokrin Ve Ürogenital Sistem Anatomisi (2-2)3 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA 506 Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi 2-2)3 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA 599  Yüksek Lisans Tezi (1-0)0 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA 599 Yüksek Lisans Tezi (1-0)0 Prof. Dr. Mustafa Orhan
ANA 599 Yüksek Lisans Tezi (1-0)0 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA 599E Yüksek Lisans Tezi (1-0)0 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA700 Seminer (2-0)0 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA701 Seminer (2-0)0 Prof. Dr. Mustafa Orhan
ANA702 Seminer (2-0)0 Yrd.Doç.Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA 800 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA 801 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Prof. Dr. Mustafa Orhan
ANA 802 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA 800E Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA 604 Solunum Sistemi Anatomisi (2-2)3 Prof. Dr. Mustafa Orhan
ANA 605 Dolaşım Sistemi Anatomisi (2-2)3 Prof. Dr. Mustafa Orhan
ANA 606 Sindirim Sistemi Anatomisi (2-2)3 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA 609 Endokrin Sistem Anatomisi (2-2)3 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA 699 Doktora Tezi (1-0)0 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA 699 Doktora Tezi (1-0)0 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
ANA900 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu
ANA901 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Cihan
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
BES 538  Sporda Yaşam Kalitesi ve Egzersiz (3-0) Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKOÇ
BES 543 Antrenman Programlarının Hazırlanması  ve Uygulanması (3-0)3 Doç. Dr. Mürsel BİÇER      
BES 544 Endokrinoloji ve Egzersiz (3-0)3  Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU
BES 547 Fiziksel Uygunluk ve Ölçüm Yöntemleri        (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL
BES 548 Vücüt Kompozisyonu ve Şişmanlıkla Başa Çıkma (3-0) Yrd. Doç. Dr. Bekir MENDEŞ
BES 555 Yönetim Bilimi ve Spor                                    (3-0) Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK
BES 560 Sporda Yönetimin Güncel Sorunları                 (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRER
BES 569 Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu (3-0)  Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
BES 570  Yarışma Sporlarında Psikolojik yaklaşımlar     (3-0)3 Doç.Dr. Uğur ABAKAY
BES 571 Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor (3-0)3   Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK
BES 573 Sporda Performans Testleri (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL
BES 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0)3 Doç.Dr. Uğur ABAKAY
BES 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Doç.Dr. Mürsel BİÇER
  Doç.Dr. Uğur ABAKAY
Doç.Dr. Önder DAĞLIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Bekir MENDEŞ
Yrd. Doç.Dr. Önder KARAKOÇ
Yrd.Doç.Dr. Burak GÜRER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDAL
Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK
BES 804 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Doç. Dr. Mürsel BİÇER
BES 803 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Doç. Dr. Uğur ABAKAY
BES  802 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU
BES 805 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Bekir MENDEŞ
BES 806 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
BES 807 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKOÇ
BES 808 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRER
BES 809 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. MustafaÖZDAL
BES 810 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK
BİYOENFORMATİK VE BİLİŞİMSEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BBB 501 Biyoistatistik (3-0) 3 Doç. Dr. Seval KUL
BBB 502 Temel Bilgisayar Programlama I (3-0) 3 Doç. Dr. Ahmet BİNGÜL
BBB 503 MATLAB Yazılım Geliştirme Programlama (3-0) 3 Doç. Dr. Ahmet BİNGÜL
BBB 504 Yapısal Biyokimya I (3-0) 3 Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 505 Yapısal Biyokimya II (3-0) 3 Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 506 Bilişimsel Dizi Biyolojisi (3-0) 3 Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 509 Temel Moleküler Genetik (3-0) 3 Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 604 Protein Yapısı, Katlanması ve Dizaynı (3-0) 3 Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BBB 612 Medisinal Kimya ve Moleküler Modelleme (3-0) 3 Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 616 Biyoloji Sistemlerde İstatistiksel Mekanik ve Termodinamik Yaklaşımlar (3-0) 3 Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BBB 621 Modelleme ve Simülasyon Teknikleri (3-0) 3 Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BBB 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0) 3 Doç. Dr. Tuğba Taşkın TOK
BBB 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA
  Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 699 Doktora Tezi Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA
  Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 700 Seminer (2-0) Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA 
BBB 701 Seminer (2-0) Kredisiz Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 800 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0) Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BBB 801 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0) Kredisiz Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BBB 900 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0) Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BBB 901 Uzmanlık Alanı Dersi (3-0) Kredisiz Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
BYF 501 Temel Biyofizik (3-0)3 Doç. Dr. Can DEMİREL
BYF 502 Biyomekanik (3-0)3 Doç. Dr. Can DEMİREL
BYF 503 Hücre Biyofiziği (3-0)3 Doç. Dr. Can DEMİREL
BYF 504 Görme ve Duyma Biyofiziği (3-0)3 Doç. Dr. Can DEMİREL
BYF 505 Dolaşım ve Solunum Dinamiği (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
BYF 506 Biyoelektrik Gerilimler, Uygulama ve Gözlem Yöntemleri (3-0)3 Yrd Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
BYF 507 Moleküler Biyofizik Yöntemler ve Stektroskopi Yöntemleri (3-0)3 Doç. Dr. Can DEMİREL
BYF 508 Radyasyon Biyofiziği ve Elektromanyetik Alanlar (3-0)3 Doç. Dr. Can DEMİREL
BYF 509 Tıbbi Görüntüleme (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
BYF 510 Norostimulasyon ve Nöroimplantasyon (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
BYF 511 Biyomoleküler Modelleme (3-0)3 Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BYF 512 Biyofizikte İstatiksel Mekanik ve Termodinamik Yaklaşımlar (3-0)3 Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BFY 513 Protein Yapısı, Katlanması ve Dizaynı   (3-0)3 Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BFY 514 Bilgisayar Programlama I (3-0)3 Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BYF 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA
  Doç. Dr. Can DEMİREL
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
BYF 800 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
BYF 801 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz Doç. Dr Can DEMİREL
BYF 802 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz  Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BYF 700 Seminer (2-0)Kredisiz Doç. Dr. Can DEMİREL
BYF 701 Seminer (2-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ
BYF 702 Seminer (2-0)Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
BKY 501 Karbonhidratların Yapısı ve Metabolizması (2-0)2 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 502 Proteinlerin Yapısı ve Metabolizması (2-0)2 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 503 Lipitlerin Yapısı ve Metabolizması (2-0)2 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 504 Nükleik Asitlerin Yapısı ve Metabolizması (2-0)2 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 505 Hormonlar (3-0)3 Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 506 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar (1-0)1 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 507 Enzimler (2-0)2 Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 508 Biyoenerjetik Ve Biyolojik Oksidasyonlar (1-0)1  Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ
BKY 509 Sıvı ve Elektrolit Metabolizması ve Asit Baz Dengesi (1-0)1 Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
BKY 510 Organik Kimya (1-0)1 Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 511 Vitaminler ve Mineraller (1-0)1 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 512 Laboratuvarda Kullanılan Temel Cihazlar  (2-2)3  Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 513 Biyokimyasal Analitik Hesaplamalar (2-2)3  Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 514 Araştırma ve Makale Yazma Tek (1-1)2 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ
BKY 599 Yüksek Lisans  Tezi Kredisiz Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 701 Seminer (0-2)Kredisiz Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 702 Seminer (0-2)Kredisiz  Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 703 Seminer (0-2)Kredisiz Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 704 Seminer (0-2)Kredisiz Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 705 Seminer (0-2)Kredisiz Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 706 Seminer (0-2)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ
BKY 707 Seminer (0-2)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
BKY 800 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 801 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 802 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 803 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 804 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
BKY 805 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 806 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ
DOKTORA PROGRAMI
BKY 601 Klinik Biyokimya (3-0)3 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 602 Metabolizmaya Giriş (3-0)3 Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 603 Yaşlanma Biyokimyası (2-0)2 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 604 Enzim Kinetiği (2-2)3 Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 605 Endokrin Hastalıkların Biyokimyası (2-0)2 Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 606 Klinik Laboratuvarda Kalite Kontrolü  (2-2)3 Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
BKY 607 Ksenobiyokimya (2-0)2  Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 608 Tampon Sist. ve Asit Baz Dengesi (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
BKY 609 Serbest Radikal Metabolizması ve Hastalıklarla İlişkisi (2-0)2 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 610 Membran Biyokimyası (3-0)3 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 611 Kan ve İmmun Sistem Biyokimyası (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
BKY 612 Egzersiz Biyokimyası (2-0)2 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 613 Doku Biyokimyası (3-0)3 Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 614 Kanser Biyokimyası (2-0)2 Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 615 Eritrosit Metobolizması (2-0)2 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 616 Klinik Enzimoloji (3-0)3 Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 617 Tanıda Kullanılan Plazma Proteinleri  (2-0)2 Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 618 Termodinamiğin Temel Prensipleri  (2-0)2 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 619 Spektroroskopik Yöntemler (2-0)2 Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 620 Biyokimyada Güncel Konular (2-0)2 Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 621 Klinik Labaratuvar Teknikleri (2-2)3 Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 622 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Uygulamalar ve Etik Kurallar (2-0)2 Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 623 Labaratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (2-2)3 Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik   (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ
BKY 699 Doktora Tezi Kredisiz Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞ
BKY 760 Seminer (0-2)Kredisiz Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 900 Uzmanlık Alan Dersi (4-0) Kredisiz Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU
BKY 761 Seminer (0-2) Kredisiz Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 901 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz       Prof. Dr. A.Binnur ÖZYURT
BKY 762 Seminer (0-2) Kredisiz Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 902 Uzmanlık Alan Dersi (4-0) Kredisiz Prof. Dr. Seyithan TAYSI
BKY 763 Seminer (0-2) Kredisiz Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 903 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Prof. Dr. İclal GEYİKLİ ÇİMENCİ
BKY 764 Seminer (2-0) Kredisiz Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 904 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz        Doç. Dr. Hülya ÇİÇEK
BKY 765 Seminer (0-2) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ
BKY 905 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ
BKY 767 Seminer (0-2) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
BİYO 906 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN
FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
FAR 501 Genel Farmakoloji 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 503 Bilimsel Tarama, Sunu Ve Yazım Teknikleri 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 504 İlaç Toksisitesi 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 505 İlaç Suistimali Ve Bağımlılığı 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 506 Moleküler Farmakoloji 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 507 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 508 Renal Farmakoloji 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 509 Solunum Sistemi Farmakolojisi 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 510 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 511 Farmakogenetiğe Giriş 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 512 Farmakogenetikte İstatistiksel Analiz 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 514 Santral Sinir Sistemi İlaçları Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 515 Kardiyovasküler Sistem İlaçları Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 516 Endokrin Sistem İlaçları Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 517 Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 518 Faz I Enzimlerinin Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Etik 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 700 Seminer 0 Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
FAR 800 Uzmanlık Alan Dersi 0 Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
DOKTORA PROGRAMI
FAR 601 Klinik Farmakoloji I 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 602 Klinik Farmakoloji Iı 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 603 Serbest Radikal Farmakolojisi 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 604 Sinyal İleti Mekanizmaları 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 605 Otakoidler 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 607 İmmünofarmakoloji 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 608 Gebelikte İlaç Kullanımı Ve Pediyatrik Farmakoloji 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 609 Geriyatrik Farmakoloji 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 610 Santral Sinir Sistem Farmakolojisi I 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 611 Endokrin Sistem Farmakolojisi 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 612 Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 613 Kemoterapötikler I 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 614 Kemoterapötikler Iı 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 615 Farmakogenetik 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 616 Santral Sinir Sistem Farmakolojisi Iı 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 617 Transport Sistemlerinin Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. BELGİN ALAŞEHİRLİ
FAR 618 Reseptörlerin Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. A.TUNCAY DEMİRYÜREK
FAR 619 Santral Sinir Sistemi İlaçları Farmakogenetiği  Iı 3 Prof. Dr. MURADİYE NACAK
FAR 620  Moleküler Farmakogenetik VE İyon Kanallarının Farmakogenetiği 3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 621 Faz Iı Enzimlerinin Farmakogenetiği  3 Prof. Dr. MEHTAP ÖZKUR
FAR 700 Seminer 0 Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
FAR 900 Uzmanlık Alan Dersi 0 Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
FTR 501 Ortopedik Rehabilitasyon I (2-2)3 Doç Dr. Ali AYDENİZ
FTR 502 Ortopedik Rehabilitasyon II    (2-2)3 Doç Dr. Ali AYDENİZ
FTR 503 Fonksiyonel Anatomi (2-2)3 Doç.Dr.  Mustafa ORHAN
FTR 506 Servikal Ve Üst Ekstremite Manuel Fizyoterapi (2-2)3 Prof . Dr. Özlem ALTINDAĞ
FTR 507 Sporcu Bantlaması (2-2)3 Prof .Dr. Özlem ALTINDAĞ
FTR 508 Kinezyotaping (2-2)3 Prof . Dr. Özlem ALTINDAĞ
FTR 518 Egzersiz Fizyolojisi (2-2)3 Prof . Dr.  Savaş GÜRSOY
FTR 520 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I (2-2)3 Doç . Dr. Ali AYDENİZ
FTR 521 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II (2-2)3 Doç .Dr. Ali AYDENİZ
FTR 522 Nörolojik Rehabilitasyon I  (2-2)3 Prof .Dr.  Savaş GÜRSOY
FTR 523 Nörolojik Rehabilitasyon II   (2-2)3 Prof. Dr.  Savaş GÜRSOY
FTR 524 Fonksiyonel Nöroanatomi (2-2)3 Doç . Dr. Mustafa ORHAN
 
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
FZY 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Prof.Dr. Ramazan BAL
  Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
Doç.Dr.Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 601 Özel Hücre Fizyolojisi (2-0)2 Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
FZY 602 İleri Kan Fizyolojisi (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
FZY 603 İleri Dolaşım Fizyolojisi (2-2)3 Doç.Dr.Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 606 Solunum Fizyopatolojisi (2-0)2 Doç.Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 609 İleri Kas ve Egzersiz Fizyolojisi (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
FZY 610 Sinir Sistemi Fizyopatolojisi (3-0 )3 Prof.Dr. Ramazan BAL
FZY 614 İleri Sinir Fizyolojisi (2-2)3 Prof.Dr. Ramazan BAL
FZY 615 İleri Endokrin Fizyolojisi (2-0)2 Doç.Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 616 Mikroelektrofizyoloji (2-0)2 Prof.Dr. Ramazan BAL
FZY 617 İleri Sinir Fizyolojisi II (2-0)2 Prof.Dr. Ramazan BAL
FZY 619 İleri Biyoistatistiksel Yöntemler (3-2)4 Doç. Dr. Seval KUL
FZY 620 Moleküler Fizyolojiye Giriş (3-2)4 Doç.Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 699 Doktora Tezi Kredisiz Prof.Dr. Ramazan BAL
  Doç.Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
FZY 700 Seminer (2-0)Kredisiz  Prof.Dr. Ramazan BAL
FZY 701 Seminer (2-0)Kredisiz  Doç.Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 702 Seminer (2-0)Kredisiz  Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
FZY 800 Uzmanlık Alan Dersi Kredisiz Prof.Dr. Ramazan BAL
FZY 801 Uzmanlık Alan Dersi Kredisiz Doç.Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 802 Uzmanlık Alan Dersi Kredisiz Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
FZY 900 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Prof.Dr. Ramazan BAL
FZY 901 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Doç.Dr. Şeniz DEMİRYÜREK
FZY 902 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Yrd.Doç.Dr. D.Sinan KAPLAN
       
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
HAL 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Yrd.Doç.Dr.Neriman AYDIN
HAL 802 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)3 Yrd.Doç.Dr.Neriman AYDIN
       
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
HİH 505 Fizyopatoloji (3-0)3 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 507 İç Hastalıkları I (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu
HİH 508 İç Hastalıkları II (2-0)2 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 509 İç Hastalıkları Hemşireliği ve Uygulaması I (2-4)4 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 510 İç Hastalıkları Hemşireliği ve Uygulaması II (2-4)4 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 511 Farmakolojide Temel İlkeler (2-0)2 Prof. Dr. Belgin Alaşehirli
HİH 512 Onkoloji Hemşireliği (2-0)2 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 513 Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği (2-0)2 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 514 Endokrin Hemşireliği  (2-4)4 Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu
HİH 515 Endoskopi Hemşireliği (2-4)4 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 516 Geriatri Hemşireliği (2-4)4 Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu
HİH 517 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Evde Bakım Uygulamaları (2-4)4 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 518 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavram ve Kuramlar (2-0)2 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 519 Nefroloji Hemşireliği (2-4)4 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 520 Sağlık Tanılaması (2-0)2 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 521 Sağlığı Koruma ve Geliştirme (2-0)2 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 522 Semptom Yönetimi (2-0)2 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0)1 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Prof. Dr. Nimet Ovayolu
  Doç. Dr. Özlem Ovayolu
Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu
HİH 701 Seminer (2-0) Kredisiz Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 702 Seminer (2-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu
HİH 703 Seminer (2-0) Kredisiz Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 801 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HİH 803 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HİH 804 Uzmanlık Alanı (4-0) Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu
       
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
HHS502 Halk Sağlığı Hemşireliği   (4-4)4  Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHS503 Epidemiyoloji  (3-0)3  Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHS504 İş ve İşçi Sağlığı Hemşireliği   (2-0)2  Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS505 Üreme ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği  (2-4)4  Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS506 Sağlık Politikaları ve Ekonomisi  (2-0)2  Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS507 Okul Sağlığı Hemşireliği   (2-0)2  Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS 508  Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım ve Bağışıklama (1-2)2 Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS 511 Temel Sağlık Hizmetleri Ve Sağlık Yönetimi  (2-0)2 Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS514 Bilimsel Makale Yazma ve Değerlendirme   (2-0)2  Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHS588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik  (3-0)3  Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHS 599 Yüksek Lisans Tezi  0 Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS 701 Seminer   (2-0)2  Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHS 702 Seminer   (2-0)2  Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
HHS 801  Uzmanlık Alan Dersi   (4-0)4  Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHS 802 Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4  Yard.Doç.Dr.Rabia SOHBET
       
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
BİS501 Biyoistatistik (2-2)3 DOÇ. DR. SEVAL KUL
HDK 501 Kadın Sağlığı Hemşireliği- I (4-0)4 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 502 Kadın Sağlığı Hemşireliği- II (4-0)4 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 503 Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına Yönelik Uygulamalar- I (3-0) 3 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 504 Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına Yönelik Uygulamalar- II (2-0)2 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 505 Sağlık Politikaları ve Kadın Sağlığı (2-0)2 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 506 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretimi Uygulaması (1-4)3 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 507 Kadın Sağlığı ve Etik (2-0)2 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 508 Doğum Hemşireliği Uygulaması (1-4)3 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HHS 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0)3 Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HDK 700-750 Seminer (Üreme Sağlığı Hemşireliğinde Yaşam Boyu Yaklaşım) (2-0)0 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK 802 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)4 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
HDK599 Yüksek Lisans Tezi 0 YRD.DOÇ.DR.SEMRA ÇEVİK
       
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
HPS 501 Hemşirelik Kavramı ve İlkeleri  I 2(2-0) Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
HPS 502 Hemşirelik Kavramı ve İlkeleri  II 2(2-0) Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
      Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
HPS 503 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 2(2-0) Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
HPS 504 Psikolojik Yaklaşımlar ve Kuramlar 2(2-0) Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HPS 505 Psikososyal  Rehabilitasyon ve Hemşirelik 2(2-0) Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HPS 507 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları I 2(2-0) Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HPS 508 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları II 2(2-0) Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HPS 509 Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Uygulaması  I 4(2-4) Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HPS 510 Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Uygulaması  II 4(2-4) Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HPS 511 Psikofarmakoloji 2(2-0) Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
HPS 512 Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hastalıkları Hemşireliği 2(2-0) Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HPS 514 Temel Psikoterapi İlkeleri 2(2-0) Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
HPS 515 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri 2(2-0) Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHS 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3(3-0) Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ 
  Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR 
Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR 
HPS 599 Yüksek Lisans Tezi 0(0-0) Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
HPS 700 Seminer 2(2-0) Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HPS 701 Seminer 2(2-0) Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HPS 702 Seminer 2(2-0) Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
HPS703 Seminer 2(2-0) Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
HPS 800 Uzmanlık Alan Dersi 4(4-0) Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HPS 801 Uzmanlık Alan Dersi 4(4-0) Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HPS 802 Uzmanlık Alan Dersi 4(4-0) Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
HPS 803 Uzmanlık Alan Dersi 4(4-0) Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
       
HALK SAĞLIĞI HEMŞ. TEZSİZ II.ÖĞRETİM Y.LİSANS PROGRAMI
HHST 503 Aile Sağ.Hemş. ve Evde Bakım (2-4)4 Yrd.Doç.Dr. Rabia SOHBET
HHST 504  Hemşirelikte Arşat.Yönt (3-2)4 Doç.Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HHST 506  Bulaşıcı Hast. Bakım ve Bağışıklama (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. Rabia SOHBET
HHST 507  İş ve İşçi Sağlığı Hemşireliği (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. Rabia SOHBET
HHST 508  Sağlık Mevzuatı ve Sağlık Yön (3-0)3 Yrd.Doç.Dr. Rabia SOHBET
HHST 510  Sosyal Antropoloji ve Sağlık Sosyolojisi (2-0)2 Yrd.Doç.Dr. Rabia SOHBET
HHST 751  Dönem Projesi Kredisiz Yrd.Doç.Dr. Rabia SOHBET
       
HEMŞİRELİK ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
HEM 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3-0)3 Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM601 İç Hastalıkları Hemşireliğnde Kuramsal Öğeler I (3-0)3 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM602 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Bilim Felsefesi (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu  
HEM 603 İç Hastalıkları Hemşireliği I (3-0)3 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM605 Evde Bakım Hemşireliği (2-0)2 Yard.Doç.Dr.Rabia Sohbet
HEM608 İç Hastalıkları Hemşireliği III (3-0)3 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM609 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması III (0-8)4 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HEM610 Kültürlerarası Hemşirelik  (2-0)2 Yard.Doç.Dr.Rabia Sohbet
HEM611 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Fizyopatoloji (3-0)3 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM 612 İç Hastalıklarında Rehabilitasyon Hemşireliği (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu  
HEM 613 İç Hastalıklarında Evde Bakım (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu  
HEM614 Bilimsel Makale Yazma (2-0)2 Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM 615 İç Hastalıklarında Kanıta Dayalı Uygulamalar (2-0)2 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HEM 616 Biyoistatistik (3-0)3 Doç. Dr. Seval Kul
HEM618 Epidemiyoloji ve Hastalıklarla Savaş (3-0)3 Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM619 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I (4-0)4 Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM621 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kavram ve Kuramlar (2-0)2 Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM622 Okul Sağlığı Hemşireliği (2-0)2 Yard.Doç.Dr.Rabia Sohbet
HEM623 İş ve İşçi Sağlığı Hemşireliği  (2-0)2 Yard.Doç.Dr.Rabia Sohbet
HEM658 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II (4-0)4 Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM629 Doğum ve Kadın Sağlığı I (4-0)14 Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM630 Doğum ve Kadın Sağlığı II (4-0)14       Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM631 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın (2-0)4 Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM632 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kavram ve Kuramlar (3-0)4     Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM633 Kadın Sağlığı Hemşireliği Uygulama (2-4) 4 Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM634 Doğum Hemşireliği Uygulaması (2-4)4 Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM634 Doğum Hemşireliği Uygulaması (2-4)4 Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM635 Kadın Sağlığında Kanıta Temelli Hemşirelik (3-0)4   Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM636 Adölesan Jinekolojisi (3-0)4       Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM637 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Etik Uygulamalar (3-0)4   Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM638 Kadın Sağlığı Politikaları (3-0)4 Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM639 Yaşlı Ayrımcılığı ve Kadın Sağlığı (3-0)4  Yrd.Doç.Dr.Semra Çevik
HEM 640 İleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I (3-4)5 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 641 İleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II (3-4)5 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 642  Ruh Sağlığı ve Hast. Hemş. Temel Olan Kuramlar-I (2-0)2 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 643 Ruh Sağlığı ve Hast. Hemş. Temel Olan Kuramlar-II (2-0)2 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 645 Psikiyatri Hemşireliğinde Terapötik Müdahaleler (2-0)2 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 646 Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Psikiyatri Hemşireliği (2-4)4 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM  647  Hemşirelik Kuram  ve Felsefesi  (3-0)3 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 648  Geropsikiyatri Hemşireliği (2-0)2 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 649  Sağlık Psikolojisi (2-0)2 Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM 650 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I (0-8)4 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM651 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kuramsal Öğeler II (3-0)3 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM652 İç Hastalıkları Hemşireliği II (3-0)3 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM653 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II (0-8)4 Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samancıoğlu  
HEM654 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Semptom Analizi (2-0)2 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HEM 655 İç Hastalıklarında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi (3-0)3 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HEM 657 İç Hastalıklarında Bilimsel Makale YazmaTeknikleri (2-2)3 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HEM 699 Doktora Tezi Kredisiz  Prof. Dr. Nimet Ovayolu 
  Doç. Dr. Özlem Ovayolu 
Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
Yard.Doç.Dr.Rabia Sohbet
Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
HEM701 Seminer (2-0)2 Prof. Dr. Nimet Ovayolu 
HEM702 Seminer (2-0)2 Doç. Dr. Özlem Ovayolu 
HEM703 Seminer (2-0)2 Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM704 Seminer (2-0)2 Yard.Doç.Dr.Rabia Sohbet
HEM 920 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)4 Prof. Dr. Nimet Ovayolu
HEM 921 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)4 Doç. Dr. Özlem Ovayolu
HEM 922 Uzmanlık Alan Dersi   Doç.Dr.Zeynep Güngörmüş
HEM 923 Uzmanlık Alan Dersi   Yard.Doç.Dr.Rabia Sohbet
HEM 924 Uzmanlık Alan Dersi   Doç. Dr. Derya Tanrıverdi
       
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 667 KHK İLE AÇILAN  HEMŞİRELİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI’NDA  AÇILACAK 
HEM 513 Sağlık Bilimlerinde Etik ve Felsefi Bakış  (3-0)3 Yrd. Doç .Dr. Semra ÇEVİK
SKU 573 Sağlık Politikaları ve Planlama (3-0)3 Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU
HEM 596 Dönem Projesi  (0-0)0 Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU
       
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 667 KHK İLE AÇILAN  HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI’NDA  AÇILACAK
HEM 501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi  (2-0)2 Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ 
HEM 503 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri  (2-0)2 Doç. Dr. Zeynep  GÜNGÖRMÜŞ
HEM 506  Biyoistatistik (3-0)3  Doç. Dr. Seval KUL 
HEM 530  Yüksek Lisans Tezi  (0-0)0 Doç. Dr. Zeynep  GÜNGÖRMÜŞ
HEM531 Seminer (0-0)0 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
HEM 532 Seminer (0-0)0 Doç. Dr. Özlem  OVAYOLU
HEM 533 Seminer (0-0)0 Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU
HEM 534 Seminer (0-0)0 Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HEM 535 Seminer (0-0)0 Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HEM 536 Seminer (0-0)0 Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
HEM 537 Seminer (0-0)0 Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
HEM 538 Seminer (0-0)0 Doç. Dr. Zeynep  GÜNGÖRMÜŞ
HEM 539 Seminer (0-0)0 Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET
HEM 540 Seminer (0-0)0 Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU
HEM 541 Seminer (0-0)0 Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK
HEM 551  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
HEM 552  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Doç. Dr. Özlem  OVAYOLU
HEM 553  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU
HEM 554  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HEM 555  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Yrd. Doç. Dr.  Döndü ÇUHADAR
HEM 556  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR
HEM 557  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
HEM 558  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Doç. Dr. Zeynep  GÜNGÖRMÜŞ
HEM 559  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET
HEM 560  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU
HEM 561  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK
       
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 667 KHK İLE AÇILAN  HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI’NDA
HEM 602 Hemşirelik-I (3-0)3 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
HEM 603 Hemşirelik Uygulaması -I (0-8)4 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
HEM 612 Hemşirelikte Fizyopatoloji (3-0)3 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
HEM 660 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi  (2-0)2 Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ
HEM 662 Hemşirelikte Araştırma  (2-0)2 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HEM 666 Bilimsel Makale  Yazma ve Değerlendirme  (2-0)2 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HEM 680  Okul Sağlığı Hemşireliği (3-0)3 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HEM 681 İşyeri Hemşireliği (3-0)3 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HEM 682 Halk Sağlığı Hemşireliği (3-4)5 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HEM 692  Doktora Tezi  (0-0)0 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HEM 750  Seminer (0-0)0 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
HEM 757  Seminer (0-0)0 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
HEM 850  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
HEM 857  Uzmanlık Alan Dersi  (4-0)4 Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
       
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HST 501 Genel Histoloji (2-2)3  Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
HST 502 Genel İnsan Embriyolojisi (2-0)2  Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
HST 503 Histolojide Laboratuvar Teknikler (1-2)2  Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
HST 504 Dolaşım Sistemi ve Lenforetiküler Organlar Histolojisi ve Gelişimi (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
HST 505 Hücre Biyolojisi (1-0)1 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
HST 511 Sindirim Sistemi  Histolojisi ve Gelişimi  (2-2) 3 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
HST 512 Solunum Sistemi Histolojisi ve Gelişimi  (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
HST 801 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz  Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
HST 803 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz  Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
HST 804 Uzmanlık Alan Dersi (4-0Kredisiz  Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
HST 805 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz  Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
HST 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
  Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
HST 601 Hücre Biyolojisi (2-0)2 Prof.Dr.Mehmet YÜNCÜ
HST 602 Elektron ve Işın Mikroskobi Teknikleri (1-2)2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKER
HST 603 Temel Histoloji (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. Nuray BOSTANCIERİ
HST 606 Lenfoid ve Hematopoetik Sistem İleri Histolojisi (2-2)3 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
HST 607 Dolaşım sistemi ileri histolojisi (2-2)3  Yrd.Doç.Dr. Ayhan ERALP
       
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLM DALI (ODYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROG.)
KBB 599 Yüksek Lisans Tez Çalışması   Yrd. Doç. Dr. Burhanettin GÖNÜLDAŞ
KBB 800 Uzmanlık Alan Dersi   Yrd. Doç. Dr. Burhanettin GÖNÜLDAŞ
       
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
MİK 501 Genel Mikrobiyoloji (2-2)3 Doç.Dr. Yasemin ZER
MİK 504 İmmünoloji I (2-2)3 Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL
MİK 505 Parazitoloji I (2-2)3 Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
MİK 506 Bakteriyoloji II (2-2)3 Doç.Dr. Yasemin ZER
MİK 507 Viroloji (2-2)3 Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL 
MİK 508 Mikoloji (2-2)3 Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
MİK 509 İmmünoloji II (2-2)3 Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL
MİK511 Antibiyotik ve Kemoterapötikler ((2-2)3 Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL
MİK 701 Seminer (2-0)Kredisiz Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL
MİK 703 Seminer (2-0)Kredisiz Doç.Dr. Yasemin ZER
MİK 704 Seminer (2-0)Kredisiz Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
MİK 705 Seminer (2-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL
MİK 599 Yüksek lisans Tezi Kredisiz Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL
MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL
MİK 803 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz Doç.Dr. Yasemin ZER
MİK 804 Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
       
DOKTORA PROGRAMI
MİK 601 Hastane Enfeksiyonları (2-2)3 Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
MİK 603 Özel Bakteriyoloji I (2-4)4 Doç.Dr. Yasemin ZER
MİK 604 Özel Bakteriyoloji II (2-4)4 Doç.Dr. Yasemin ZER
MİK 606 Medikal VirolojiI (1-0)1 Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL 
MİK 608 İmmünoloji I (2-2)3 Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL 
MİK 609 İmmünoloji II (2-2)3 Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL 
MİK 610 Parazitoloji I (2-2)3 Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
MİK 612 Mikoloji (2-2)3 Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
MİK 725 Seminer (2-0)Kredisiz  Prof.Dr. Tekin KARSLIGİL
MİK 726 Seminer (2-0)Kredisiz  Doç.Dr. Yasemin ZER
MİK 727 Seminer (2-0)Kredisiz  Doç.Dr. Fahriye EKŞİ
MİK 728 Seminer (2-0)Kredisiz  Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL
       
ENDODONTİ ANABİLİM DALI
DER 588  Bilimsel Araştırma Teknikleri (1-0)1 Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 606 Endodontide kullanılan materyaller ve yenilikler  (2-0)2  Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 608 Endodonti klinik 1 (0-4)2 Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 617 Endodonti - ortodonti ilişkisi (1-0)1  Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 618 Ergonomi (1-0)1 Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 621 Acil Endodontik vakaların tedavisi (1-0)1 Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 623 Yeni jenerasyon kök kanal aletlerinin endodontide ki yeri ve önemi (1-0)1 Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 699 Doktora Tezi Kredisiz Doç. Dr. Fatma TUNÇ
DER 800 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0 Doç. Dr. Fatma TUNÇ
       
ORTODONTİ ANABİLİM DALI
DOR 699 Doktora Tezi  Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
  Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
DOR 800 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)4 Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
DOR 801 Uzmanlık Alan Dersi                 (4-0)4 Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ
OR 800 Expertise of Course (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
OR 599 Master Thesis  Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN
       
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
DPR 601 Sabit Protezler  I   Yrd.Doç.Dr. Fatih SARI
DPR 603 Sabit Protezlerde Lab. İşlemleri Ve Köprü Dizaynları   Yrd.Doç.Dr. Nermin DEMİRKOL
DPR 605 Hareketli Bölümlü Protezler   Yrd.Doç.Dr. Nermin DEMİRKOL
DPR 612 Dental Materyaller   Yrd.Doç.Dr. Fatih SARI
DPR 613 Prostodontideki Yeni Uyg   Doç.Dr.Aslı SEÇİLMİŞ
DPR 615 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Restorasyonu I    Doç.Dr.Aslı SEÇİLMİŞ
DPR 630 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Restorasyonu I    Yrd.Doç.Dr. Özge PARLAR ÖZ
DPR 588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik   Yrd.Doç.Dr. Özge PARLAR ÖZ
       
PEDODONTİ  ANABİLİM DALI
PEDO-610 Çocuk Diş Hekimliğinde Antibiyotik Ve Analjezik Kullanımı Zorunlu (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Esra Düzyol
PEDO-611 Çocuklarda Ağız İçi Oluşumlar Ve Pedodonti Açısından Önemi Zorunlu (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Gül Keskin
PEDO-609 Çocuklarda Anksiyete Kontrolünde Farmakolojik Teknikler Zorunlu (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Gül Keskin
PEDO-608 Çocuklarda Sistemik Hastalıklar Ve Ağız İçi Bulguları Zorunlu (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Esra Düzyol
PEDO-700 Seminer Zorunlu (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Esra Düzyol
PEDO-699 Doktora Tezi Zorunlu (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Gül Keskin
PEDO-802 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu (4-0)0 Yrd. Doç. Dr. Gül Keskin
DER-607 Kanal Doldurma Yöntemleri Ve Güncel Yaklaşımlar Seçmeli (1-0)1 Yrd.Doç.Dr. Fatma Tunç
PEDO-617 Pedodontide Anestezi Uygulamaları Seçmeli (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Esra Düzyol
PEDO-621 Süt Ve Karma Dentisyonun Biyomekaniği Seçmeli (2-0)2 Yrd. Doç. Dr. Gül Keskin
       
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
DPE 699 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)0    Yrd.Doç.Dr. S.Ziya ŞENYURT   
DPE 900 Doktora Tezi (0-4)2  Yrd.Doç.Dr. S.Ziya ŞENYURT   
       
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
PSK 599 Y.Lisans Tezi Kredisiz Prof. Dr. Abdurrahman  ALTINDAĞ
  Doç. Dr. Ahmet ÜNAL
PSK 800 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ
PSK 801 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Doç. Dr. Ahmet ÜNAL
       
RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
RAF 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Doç. Dr. Can DEMİREL
RAF 800 Uzmanlık Alan Dersi (4-0)Kredisiz Doç. Dr. Can DEMİREL
       
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TBİO 588 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem
  Md. Saadat KHANDAKAR
TBİO 599 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem
  Md. Saadat KHANDAKAR
Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 699 Doktora Tezi Kredisiz Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 700  Seminer (2-0)Kredisiz Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 701  Seminer (2-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem
  Md. Saadat KHANDAKAR
TBİO 702  Seminer (2-0)Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Safiah OLABİ
TBİO 801  Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz  Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem
  Md. Saadat KHANDAKAR
TBİO 800  Uzmanlık Alan Dersi (3-0)Kredisiz Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 900  Uzmanlık Alan Dersi  (3-0)Kredisiz  Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 507  Prenatal Tanı ve Genetik Danışma (3-0)3 Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 509 Hücre Organelleri (3-0)3 Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 612 İleri Moleküler Genetiği (3-0)3 Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI
TBİO 514   Genom Analiz Yöntemleri ve Uygulamaları (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Safiah OLABİ
TBİO 602  Moleküler Genetik, Moleküler Patoloji ve Müleküler Teşhis Analiz Yönt. (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Safiah OLABİ
TBİO 606  Populasyonların Moleküler Genetik Analizleri (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Safiah OLABİ
TBİO 611  İleri Moleküler Biyolojisi (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem 
  Md. Saadat KHANDAKAR
TBİO 613  Embriyonik Kök Hücre, Gen Hedeflenmesi Gen Tedavisinin Temelleri (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem 
  Md. Saadat KHANDAKAR
TBİO 614  Kanserin Moleküler Biyolojisi (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem 
  Md. Saadat KHANDAKAR
TBİO 619  Sistem Hastalıklarının Moleküler Genetiği  (3-0)3 Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem 
  Md. Saadat KHANDAKAR