• 0342 360 39 26

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı II. (İkinci) yarıyılında Enstitümüze bağlı Anabilim Dalları Lisansüstü Programlarında açılacak derslerin kod, isim ve dersi verecek öğretim üyelerinin isimleri

 

AĞIZ,DİŞ ÇENE CER.HAST. ANABİLİM  DALI

ADC 699         Doktora Tezi                                      Kredisiz                      Prof. Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Ebru Deniz KARSLI

ADC 799         Seminer                                              (0-2)0                          Prof. Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Ebru Deniz KARSLI

ADC 999         Uzmanlık Alan Dersi                          (4-0)0                          Prof. Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ

                                                                                                                      Yrd. Doç.Dr. Ebru Deniz KARSLIGİL

ANATOMİ ANABİLİM DALI

ANA 501         Hareket Sistemi Anatomisi             (2-2)3                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 505         Endokrin Ve Ürogenital Sistem

                        Anatomisi                                      (2-2)3                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

ANA 506         Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi    (2-2)3                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 507         Periferik Sinir Sistemi ve Duyu

                        Organları Anatomisi                       (2-2)3                              Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU

ANA 599         Yüksek Lisans Tezi                        (1-0)0                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 599         Yüksek Lisans Tezi                        (1-0)0                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

ANA798          Seminer                                          (0-2)0                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

ANA798          Seminer                                          (0-2)0                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 899         Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0)0                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 899         Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0)0                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

BİS 501           Biyoistatistik                                  (2-2)3                              Doç. Dr. Seval KUL

ANA 601         İskelet Sistemi Anatomisi               (2-2)3                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 602         Eklemler                                        (2-2)3                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

ANA 603         Kaslar                                            (2-2)3                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

ANA 612         Periferik Sinir Sistemi Anatomisi   (2-2)3                              Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU

ANA 699         Doktora Tezi                                  (1-0)0                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 699         Doktora Tezi                                  (1-0)0                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

ANA 799         Seminer                                          (0-2)0                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 999         Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0)0                              Prof. Dr. Mustafa ORHAN

ANA 999         Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0)0                              Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk CİHAN

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

BES 537          Sportif Oyunlarda Yetenek Seçimi                           3                        Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK

BES 542          Egzersize Kardiovaskuler Uyum

                        Ve Rehabilitasyon                                                    3                        Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU

 

BES 549          Sporda Teknik Ve Taktik Antrenman

                        İlkeleri                                                                     3                        Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKOÇ

BES 550          Sporda Kondisyon ve Antrenman

                        Metotları                                                                  3                        Doç. Dr. Mürsel BİÇER

BES 553          Çocuk Ve Egzersiz                                                   3                        Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

BES 554          Çocuklarda Fiziksel Aktivite

                        Ve Obezite                                                               3                        Doç. Dr.Bekir MENDEŞ

BES 559          Liderlik Yaklaşımları                                               3                        Doç. Dr. Uğur ABAKAY

BES 561          Spor Turizm ve Çevre                                              3                        Doç. Dr. Burak GÜRER

BES 563          Bilgisayar Uygulamalı

                        İstatistik                                                                   3                        Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Doç. Dr. Mürsel BİÇER

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                 0                        Doç. Dr. Uğur ABAKAY

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Doç. Dr. Bekir MENDEŞ

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Doç. Dr. Burak GÜRER 

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK

BES 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  0                        Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKOÇ

BES 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Doç. Dr. Mürsel BİÇER

BES 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Doç. Dr. Uğur ABAKAY

BES 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

BES 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL

BES 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKOÇ

BES 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Mürsel BİÇER

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Uğur ABAKAY

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Önder DAĞLIOĞLU

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Bekir MENDEŞ

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Mustafa ÖZDAL

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Burak GÜRER

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Yrd. Doç. Dr. Önder KARAKOÇ

BES 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Yrd. Doç. Dr. Fikret ALINCAK

 

BİYOENFORMATİK VE BİLİŞİMSEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BBB 501         Biyoistatistik                                                            (3-0) 3   Doç. Dr. Seval KUL

BBB 502         Temel Bilgisayar Programlama I                              (3-0) 3   Doç. Dr. Ahmet BİNGÜL

BBB 503         MATLAB Yazılım Geliştirme Programlama             (3-0) 3   Doç. Dr. Ahmet BİNGÜL

BBB 504         Yapısal Biyokimya I                                                (3-0) 3   Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 505         Yapısal Biyokimya II                                               (3-0) 3   Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 506         Bilişimsel Dizi Biyolojisi                                          (3-0) 3   Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 509         Temel Moleküler Genetik                                        (3-0) 3   Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 604         Protein Yapısı, Katlanması ve Dizaynı                     (3-0) 3   Doç. Dr. Hüseyin KAYA

BBB 612         Medisinal Kimya ve Moleküler Modelleme             (3-0) 3   Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 616         Biyoloji Sistemlerde İstatistiksel Mekanik

                        ve Termodinamik Yaklaşımlar                                 (3-0) 3   Doç. Dr. Hüseyin KAYA

BBB 621         Modelleme ve Simülasyon Teknikleri                      (3-0) 3   Doç. Dr. Hüseyin KAYA

BBB 588         Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik                      (3-0) 3   Doç. Dr. Tuğba Taşkın TOK

BBB 599         Yüksek Lisans Tezi                                                  Kredisiz Doç. Dr. Hüseyin KAYA

                                                                                                                      Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 699         Doktora Tezi                                  Kredisiz                           Doç. Dr. Hüseyin KAYA

                                                                                                                      Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 798         Seminer                                          (0-2) 0                             Doç. Dr. Hüseyin KAYA

BBB 799         Seminer                                          (0-2) 0                             Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 899         Uzmanlık Alanı Dersi                    (4-0) 0                             Doç. Dr. Hüseyin KAYA

BBB 899         Uzmanlık Alanı Dersi                    (4-0) 0                             Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

BBB 999         Uzmanlık Alanı Dersi                    (4-0) 0                             Doç. Dr. Hüseyin KAYA

BBB 999         Uzmanlık Alanı Dersi                    (4-0) 0                             Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK

 

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

BYF 501         Temel Biyofizik                                 (3-0)3              Doç. Dr. Can DEMİREL

BYF 502         Biyomekanik                                      (3-0)3              Doç. Dr. Can DEMİREL

BYF 503         Hücre Biyofiziği                                 (3-0)3              Doç. Dr. Can DEMİREL

BYF 504         Görme ve Duyma Biyofiziği              (3-0)3              Doç. Dr. Can DEMİREL

BYF 505         Dolaşım ve Solunum Dinamiği                       (3-0)3              Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ

BYF 506         Biyoelektrik Gerilimler, Uygulama

ve Gözlem Yöntemleri                                   (3-0)3              Yrd. Doç.Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ

BYF 507         Moleküler Biyofizik Yöntemler ve

Stektroskopi Yöntemleri                     (3-0)3              Doç. Dr. Can DEMİREL

BYF 508         Radyasyon Biyofiziği ve

Elektromanyetik Alanlar                     (3-0)3              Doç. Dr. Can DEMİREL

BYF 509         Tıbbi Görüntüleme                             (3-0)3              Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ

BYF 510         Norostimulasyon ve Nöroimplantasyon         (3-0)3              Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ

BYF 599         Yüksek Lisans Tezi                            Kredisiz           Doç. Dr. Can DEMİREL

                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ

                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜRGÜL

BYF 798         Seminer                                              (0-2) 0            Doç. Dr. Can DEMİREL

                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ

                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜRGÜL

BFY 899         Uzmanlık Alan Dersi                          (4-0)0             Doç. Dr. Can DEMİREL

                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Ömer Can DEMİRTAŞ

                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜRGÜL

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSAN PROGRAMI

 

BKY 501         Karbohidratlarin yapısı ve metabolizması                (2-0)2    Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 502         Proteinlerin yapısı ve metabolizması                          (2-0)2  Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 503         Lipidlerin yapısı ve metabolizması                           (2-0)2    Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 504         Nükleik asitlerin yapısı ve metabolizması                (2-0)2    Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 505         Hormonlar                                                               (3-0)3    Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

BKY 506         Serbest radikaller ve antioksidanlar                            (1-0)1  Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 507         Enzimler                                                                  (2-0)2    Prof. Dr. Seyithan TAYSI

BKY 508         Biyoenerjetik ve biyolojik oksidasyonlar                 (1-0)1    Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

BKY 509         Sıvı ve elektrolit metabolizması ve asit baz dengesi (1-0)1    Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

BKY 510         Organik kimya                                                         (1-0)1    Prof. Dr. Seyithan TAYSI

BKY 511         Vitaminler ve mineraller                                          (1-0)1    Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 512         Laboratuvarda kullanılan temel cihazlar                  (2-2)3    Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

BKY 513         Biyokimyasal analitik hesaplamalar                           (2-2)3  Prof. Dr. Seyithan TAYSI

BKY 514         Araştırma ve makale yazma teknikleri                     (1-1)2    Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 588         Bilimsel araştırma Teknikleri ve Etik                       (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

BKY 599         Yüksek lisans tezi                          Kredisiz                           Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

                                                                                                                      Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

                                                                                                                      Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

                                                                                                                      Prof. Dr. Seyithan TAYSI

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

                                                                                                                      Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

 

BKY 798         Seminer                                          (0-2) 0                             Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

                                                                                                                      Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

                                                                                                                      Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

                                                                                                                      Prof. Dr. Seyithan TAYSI

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

                                                                                                                      Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

 

BKY 899         Uzmanlık alan dersi                       (4-0) 0                             Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

                                                                                                                      Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

                                                                                                                      Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

                                                                                                                      Prof. Dr. Seyithan TAYSI

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

                                                                                                                      Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK          

                       

 

DOKTORA PROGRAMI

BKY 601         Klinik Biyokimya                                                    (3-0)3    Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 602         Metabolizmaya Giriş                                                (3-0)3    Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

BKY 603         Yaşlanma Biyokimyası                                            (2-0)2    Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 604         Enzim Kinetiği                                                         (2-2)3    Prof. Dr. Seyithan TAYSI

BKY 605         Endokrin Hastalıkların Biyokimyası                          (2-0)2 Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

BKY 606         Klinik Laboratuvarda Kalite kontrolü                      (2-2)3    Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

BKY 607         Ksenobiyokimya                                                      (2-0)2    Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 608         Tampon Sistemleri ve Asit Baz Dengesi                   (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

BKY 609         Serbest Radikal Metabolizması ve Hastalıklarla

                         İlişkisi                                                                     (2-0)2    Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 610         Membran Biyokimyası                                             (3-0)3    Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 611         Kan ve İmmun Sistem Biyokimyası                               (2-0)2         Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

BKY 612         Egzersiz Biyokimyası                                               (2-0)2    Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 613         Doku Biyokimyası                                                   (3-0)3    Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

BKY 614         Kanser Biyokimyası                                                 (2-0)2    Prof. Dr. Seyithan TAYSI

BKY 615         Eritrosit Metabolizması                                            (2-0)2    Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 616         Klinik Enzimoloji                                                     (3-0)3    Prof. Dr. Seyithan TAYSI

BKY 617         Tanıda Kullanılan Plazma Proteinleri                       (2-0)2    Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

BKY 618         Termodinamiğin Temel Prensipleri                            (2-0)2 Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

BKY 619         Spektroskopik Yöntemler                                        (2-0)2    Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

BKY 620         Biyokimyada Güncel Konular                                 (2-0)2    Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

BKY 621         Klinik Laboratuvar Teknikleri                                  (2-2)3    Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

BKY 622         Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                 (2-0)2    Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

BKY 623         Laboratuar Hayvanlarında Deneysel  Uygulamalar

                        ve Etik Kurallar                                                        (2-2)3    Prof. Dr. Seyithan TAYSI

BKY 588         Bilimsel araştırma Teknikleri ve Etik                       (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

BKY 699         Doktora Tezi                                  Kredisiz                           Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

                                                                                                                      Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

                                                                                                                      Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

                                                                                                                      Prof. Dr. Seyithan TAYSI

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

                                                                                                                      Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

BKY 799         Seminer                                          (0-2)0                              Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

                                                                                                                      Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

                                                                                                                      Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

                                                                                                                      Prof. Dr. Seyithan TAYSI

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

                                                                                                                      Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

BKY 999         Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0) 0                             Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU

                                                                                                                      Prof. Dr. İclal GEYIKLI ÇIMENCI

                                                                                                                      Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT

                                                                                                                      Prof. Dr. Seyithan TAYSI

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖRKMEZ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Elif İŞBİLEN

                                                                                                                      Doç. Dr. Hülya ÇIÇEK

 

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

FAR 501          Genel Farmakoloji                                                   3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 503          Bilimsel Tarama, Sunu Ve Yazım Teknikleri           3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 504          İlaç Toksisitesi                                                         3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 505          İlaç Suistimali Ve Bağımlılığı                                   3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 506          Moleküler Farmakoloji                                             3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 507          Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi                           3                      Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 508          Renal Farmakoloji                                                    3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 509          Solunum Sistemi Farmakolojisi                                3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 510          Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi                     3                        Prof. Dr. A.TuncaY DEMİRYÜREK

FAR 511          Farmakogenetiğe Giriş                                             3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 514          Santral Sinir Sistemi İlaçları Farmakogenetiği           3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 515          Kardiyovasküler Sistem İlaçları Farmakogenetiği     3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 516          Endokrin Sistem İlaçları Farmakogenetiği                3                        Prof. Dr. A.TuncaY DEMİRYÜREK

FAR 517          Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların

                        Farmakogenetiği                                                       3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 518          Faz I Enzimlerinin Farmakogenetiği                           3                      Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 588          Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Etik                      3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 798          Seminer                                                                    (0-2) 0   Prof. Dr. Muradiye NACAK

                                                                                                                      Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

                                                                                                                      Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

 

FAR 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0) 0   Prof. Dr. Muradiye NACAK

                                                                                                                      Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

                                                                                                                      Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

DOKTORA PROGRAMI

FAR 601          Klinik Farmakoloji I                                                 3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 602          Klinik Farmakoloji II                                               3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 603          Serbest Radikal Farmakolojisi                                  3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 604          Sinyal İleti Mekanizmaları                                       3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 605          Otakoidler                                                                3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 606          Antineoplastikler                                                      3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 607          İmmünofarmakoloji                                                 3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 608          Gebelikte İlaç Kullanımı Ve Pediyatrik Farmakoloji  3                      Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 609          Geriyatrik Farmakoloji                                             3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 610          Santral Sinir Sistem Farmakolojisi I                            3                      Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 611          Endokrin Sistem Farmakolojisi                                3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 612          Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi                       3            Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 613          Kemoterapötikler I                                                   3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 614          Kemoterapötikler II                                                  3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 615          Farmakogenetik                                                       3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 616          Santral Sinir Sistem Farmakolojisi II                          3                      Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 617          Transport Sistemlerinin Farmakogenetiği                 3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 618          Reseptörlerin Farmakogenetiği                                 3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 619          Santral Sinir Sistemi İlaçları Farmakogenetiği  II      3                        Prof. Dr. Muradiye NACAK

FAR 620          Moleküler Farmakogenetik ve İyon Kanallarının

                        Farmakogenetiği                                                       3                        Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

FAR 621          Faz II Enzimlerinin Farmakogenetiği                        3                        Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 799          Seminer                                                                    (0-2) 0   Prof. Dr. Muradiye NACAK

                                                                                                                      Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

                                                                                                                      Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FAR 999          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0) 0   Prof. Dr. Muradiye NACAK

                                                                                                                      Prof. Dr. A.Tuncay DEMİRYÜREK

                                                                                                                      Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

FTR 501          Ortopedik Rehabilitasyon I                                      3                        Doç. Dr. Ali AYDENİZ

FTR 503          Fonksiyonel Anatomi                                               3                        Prof. Dr. Mustafa ORHAN

FTR 506          Servikal ve Üst Ekstremite manuel

                        Fizyoterapi                                                               3                        Prof. Dr. Özlem ALTINDAĞ

FTR 507          Sporcu Bantlaması                                                   3                        Prof. Dr. Savaş GÜRSOY

FTR 509          Triger Nokto Fizyoterapisi                                       3                        Doç. Dr. Ali AYDENİZ

FTR 518          Egzersiz Fizyolojisi                                                  3                        Prof. Dr. Savaş GÜRSOY

FTR 520          Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I                            3                      Doç. Dr. Ali AYDENİZ

FTR 522          Nörolojik Rehabilitasyon I                                       3                        Prof. Dr. Özlem ALTINDAĞ

FTR 588          Bilimsel Araştırmalar ve Etik                                   3                        Doç. Dr. Ali AYDENİZ

FTR 526          Osteopatide Beslenme Yaklaşımları                           3                      Prof. Dr. Özlem ALTINDAĞ

FTR 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  Kredisiz Prof. Dr. Savaş GÜRSOY

FTR 798          Seminer                                                                    (0-2) 0   Doç. Dr. Ali AYDENİZ

FTR 899          Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0) 0   Prof. Dr. Savaş GÜRSOY

FTR 788          Dönem Projesi                                                         0                        Prof. Dr. Özlem ALTINDAĞ

 

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

FZY 503          Dolaşım Sistemi Fizyolojisi                (2-2) 3                                   Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

FZY 588          Bilimsel Araştırma                                         

                        Teknikleri Ve Etik                              (3-0)3                          Prof. Dr. Ramazan BAL

FZY 599          Yüksek Lisans Tezi                             Kredisiz)                     Prof. Dr. Ramazan BAL

                                                                                                                      Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

FZY 601          Vücut Sıvıları ve Hücre Fizyolojisi     (2-0)2                          Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

 

FZY 602          İleri Kan Fizyolojisi                            (2-2)3                          Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

FZY 603          İleri Dolaşım Fizyolojisi                      (2-2)3                          Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

FZY 604          İleri Solunum Fizyolojisi                    (2-2)3                          Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

FZY 605          Kas ve Egzersiz Fizyolojisi                 (2-0)2                          Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

FZY 606          İleri Sinir Fizyolojisi I                         (2-0)2                          Prof. Dr. Ramazan BAL

FZY 607          İleri Sinir Fizyolojisi II                                    (2-0)2                          Prof. Dr. Ramazan BAL

FZY 608          İleri Endokrin Sistem Fizyolojisi         (3-0)3                          Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

FZY 609          İleri Sindirim ve Metobolizma                       (2-0)2                         Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

FZY 611          Boşaltım Sistemi Fizyolojisi                (2-0)2                          Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

FZY 623          Sinir Sistemi Hastalıklarının Hayvan

                        Modelleri                                            (1-2)2                          Prof. Dr. Ramazan BAL

FZY 625          Elektrofizyoloji                                               (2-2)3                          Prof. Dr. Ramazan BAL

FZY 628          İleri Biyoistatistiksel Yöntemler          (2-2)3                          Doç. Dr. Seval KUL

FZY 699          Doktora Tezi                                       (Kredisiz)                   Prof. Dr. Ramazan BAL

                                                                                                                       Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

                                                                                                                       Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

FZY 999          Uzmanlık Alan Dersi                          (4-0)0                          Prof. Dr. Ramazan BAL

                                                                                                                      Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

FZY 799          Seminer                                               (0-2) 0                         Prof. Dr. Ramazan BAL

FZY 799          Seminer                                               (0-2) 0                         Doç. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK

FZY 799          Seminer                                               (0-2) 0                         Yrd. Doç. Dr. Davut Sinan KAPLAN

                       

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

HAL 599         Yüksek Lisans Tezi                        Kredisiz              Yrd. Doç. Dr. Neriman AYDIN          

HAL 899         Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0)0                Yrd. Doç. Dr. Neriman AYDIN

 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HİH 505          Fizyopatoloji                                  (3-0)3                Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

HİH 507          İç Hastalıkları I                              (2-0)2                Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HİH 508          İç Hastalıkları II                             (2-0)2                Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HİH 509          İç Hastalıkları Hemşireliği ve

                        Uygulaması I                                  (2-4)4                Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

HİH 510          İç Hastalıkları Hemşireliği ve

                        Uygulaması II                                (2-4)4                Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HİH 511          Farmakolojide Temel İlkeler          (2-0)2                Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

HİH 514          Endokrin Hemşireliği                     (2-4)4                Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HİH 516          Geriatri Hemşireliği                        (2-4)4                Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HİH 518          İç Hastalıkları Hemşireliğinde

                        Temel Kavram ve Kuramlar           (2-0)2                Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HİH 521          Sağlığı Koruma ve Geliştirme         (2-0)2                Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HİH 588          Bilimsel Araştırma Teknikleri ve

                        Etik                                                (3-0)3                Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HİH 599          Yüksek Lisans Tezi                        Kredisiz             Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

                                                                                                        Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

                                                                                                        Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HİH 798          Seminer                                          (0-2) 0               Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

HİH 798          Seminer                                          (0-2) 0                 Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HİH 899          Uzmanlık Alanı                              (4-0) 0                 Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

HİH 899          Uzmanlık Alanı                              (4-0) 0                 Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HİH 798          Seminer                                          (0-2) 0                 Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HİH 899          Uzmanlık Alanı                              (4-0) 0                 Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HHS 588         Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik                      (3-0)3    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HHS 502         Halk Sağlığı Hemşireliği                                           (3-0)3    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HHS 503         Epidemiyoloji                                                          (3-0)3    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HHS 504         İş ve İşçi Sağlığı Hemşireliği                                    (2 -0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 505         Üreme ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği                        (2-4)4    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 506         Sağlık Politikaları ve Ekonomisi                               (2- 0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 507         Okul Sağlığı Hemşireliği                                           (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 508         Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım ve

                        Bağışıklama                                                             (1-2)2    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 511         Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık

                        Yönetimi                                                                  (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 512         Kültürlerarası Hemşirelik                                         (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 513         Aile Sağlığı Hemşireliği                                            (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 510         Sağlık Eğitimi ve Uygulaması                                   (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Serap TAŞDEMİR

HHS 599         Yüksek Lisans Tezi                                                  Kredisiz Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 798         Seminer                                                                    (0-2)0    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 899         Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi                         (4-0)0  Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HHS 599         Yüksek Lisans Tezi                                                  Kredisiz Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HHS 798         Seminer                                                                    (0-2)0    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HHS 899         Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi                         (4-0)0  Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HDK 501         Kadın Sağlığı Hemşireliği- I                                     (4-0)4    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 503         Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına

                        Yönelik Uygulamalar I                                             (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 505         Sağlık Politikaları ve Kadın Sağlığı                           (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 507         Kadın Sağlığı ve Etik                                                (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 502         Kadın Sağlığı Hemşireliği- II                                    (4-0)4    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 504         Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına

                        Yönelik Uygulamalar- II                                          (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 506         Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

                        Öğretimi Uygulaması                                               (1-4)3    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 508         Doğum Hemşireliği Uygulaması                               (1-4)3    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 798         Seminer (Üreme Sağlığı Hemşireliğinde

                        Yaşam Boyu Yaklaşım)                                           (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HHS 588         Bilimsel Araştırma teknikleri ve Etik                        (3-0)3    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HDK 599         Yüksek Lisans Tezi                                                  (4-0)0    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HDK 899         Uzmanlık Alan Dersi                                               (4-0)0    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

HPS 503          Sağlik Hizmetlerinde İletişim                                   (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Derya Ö.GENÇARSLAN

HPS 501          Hemşirelik Kavrami ve İlkeleri I                              (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR

HPS 502          Hemşirelik Kavramı ve İlkeleri II                             (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

HPS 507          Ruh Sağlığı ve Hastalıkları I                                     (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

HPS 509          Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Uygulaması I                 (2-4)4    Yrd. Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

HPS 508          Ruh Sağliği ve Hastaliklari II                                    (2-0)2    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HPS 510          Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Uygulaması II                (2-4)4    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HPS 511          Psikofarmakoloji                                                      (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Derya Ö.GENÇARSLAN

HPS 514          Temel Psikoterapi İlkeleri                                        (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

HPS 512          Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. Ve Hast.Hemşireliği        (2-02     Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR

HPS 504          Psikolojik yaklaşımlar ve Kuramlar                           (2-0)2  Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR

HPS 505          Psikososyal rehabilitasyon ve Hemşirelik                (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

HPS 599          Yüksek Lisans Tezi                                                  (1-0)     

                                                                                                        Kredisiz Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HPS 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Derya Ö. GENÇARSLAN

HPS 899          Uzmanlik Alan Dersi                                               (4-0)0    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZDEMİR

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Derya Ö. GENÇARSLAN

HHS 588         Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik                      (3-0)3    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI

HEM 616         Biyoistatistk                                                             (3-0)3    Doç. Dr. Seval KUL

HEM 630         Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II                    (4-0)4    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HEM 637         Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Etik Uygulamalar       (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK

HEM 601         İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kuramsal Öğeler I     (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HEM 602         İç Hastalıkları Hemşireliğinde Bilim Felsefesi          (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HEM 603         İç Hastalıkları Hemşireliği I                                      (3-0)3    Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HEM 611         İç Hastalıkları Hemşireliğinde Fizyopatoloji             (3-0)3    Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

HEM 612         İç Hastalıklarında Rehabilitasyon Hemşireliği          (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HEM 613         İç Hastalıklarında Evde Bakım                                 (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HEM 617         Kronik Hastalıklar Hemşireliği                                 (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HEM 650         İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I                  (0-8)4    Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HEM 651         İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kuramsal Öğeler II   (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HEM 652         İç Hastalıkları Hemşireliği II                                    (3-0)3    Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

HEM 653         İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II                 (0-8)4    Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

HEM 655         İç Hastalıklarında Sağlığın Korunması ve

                        Geliştirilmesi                                                            (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Sevgin SAMANCIOĞLU

HEM 657         İç Hastalıklarında Bilimsel Makale

                        Yazma Teknikleri                                                    (2-2)3    Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HEM 699         Doktora Tezi                                                            Kredisiz Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

                                                                                                                      Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HEM 628         Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği                               (2-0)2    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HEM 641         İleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II         (4-4)6    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HEM 642         Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine

                        Temel Olan Kuramlar-I                                            (2-0)2    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HEM 644         Psikososyal Hemşirelik Uygulamaları                      (3-2)4    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HEM 646         Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Psikiyatri Hemşireliği (2-4)4  Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HEM 647         Hemşirelik Kuram ve Felsefesi                                (3-0)3    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HEM 661         Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar               (2-0)2    Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

HEM 799         Seminer                                                                    (0-2)0    Prof.Dr.Nimet OVAYOLU

                                                                                                                      Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

                                                                                                                      Doç.Dr.Derya TANRIVERDİ

                                                                                                                      Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HEM 999         Doktora Uzmanlık Alan Dersi                                  (4-0)0    Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

                                                                                                                      Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

                                                                                                                      Doç. Dr. Derya TANRIVERDİ

                                                                                                                      Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

HEM 605         Evde Bakım Hemşireliği                                          (2- 0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 606         Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi                        (3- 0)3   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 610         Kültürlerarası Hemşirelik                                         (2- 0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 617         Kronik Hastalıklar Hemşireliği                                 (2- 0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 618         Epidemiyoloji ve Hastaliklarla Savaş                       (3-0)3    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HEM 619         İleri Halk Sağlığı Hemşireliği- I                                (4-4)6    Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HEM 620         Türkiye de ve Dünyada Sağlık Politikaları

                        ve Hemşirelik                                                           (2- 4)6   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 621         Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kavram ve Kuramlar   (2 -0)2   Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HEM 622         Okul Sağlığı Hemşireliği                                           (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 623         İş ve İşçi Sağlığı Hemşireliği                                    (2- 0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 624         Aile Sağlığı Hemşireliği                                            (2- 0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 626         Toplum Beslenmesi ve Sorunları                             (2- 0)2   Yrd. Doç. Dr. Rabia SOHBET

HEM 658         İleri Halk Sağlığı Hemşireliği- II                               (4 - 4)6  Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

HEM 588         Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik                      (3-0)3   Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

 

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HST 506          Sinir sistemi histolojisi                                             (1-2)2    Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ

HST 509          Endokrin sistem histolojisi                                       (1-2)2    Yrd. Doç. Dr. Nuray BOSTANCIERİ

HST 510          Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri                            (1-0)1  Yrd. Doç. Dr. Nuray BOSTANCIERİ

HST 512          Solunum sistemi histolojisi ve gelişimi                     (2-2)3    Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ

HST 513          Ürogenital sistem histolojisi                                     (2-2)3    Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER

HST 518          Yardımcı Üreme Teknikleri                                     (1-0)1    Yrd. Doç. Dr. Nuray BOSTANCIERİ

HST 588          Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik                      (3-0)3    Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER

HST 798          Seminer                                                                    (0-2)0    Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER

HST 899          Uzmanlık alanı dersi                                                (4-0) 0   Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Nuray BOSTANCIERİ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER

HST 599          Yüksek lisans tezi                                                    (1-0) 0   Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Nuray BOSTANCIERİ

                                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER

HST 604          Erken dönem insan embriyolojisi                             (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER

HST 605          Fetal zarlar ve plasenta                                             (2-0)2    Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ

HST 608          Solunum sistemi ileri histolojisi                                (2-2)3    Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ

HST 613          Endokrin sistem ileri histolojisi                                (2-0)2    Yrd. Doç. Dr. Nuray BOSTANCIERİ

HST 799          Seminer                                                                    (0-2)0    Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER

 

 

 

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLM DALI (ODYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROG.)

 

KBB 599         Yüksek Lisans Tezi                        Kredisiz             Yrd. Doç. Dr. Burhanettin GÖNÜLDAŞ

KBB 899         Uzmanlık Alan Dersi                    (4-0)0                Yrd. Doç. Dr. Burhanettin GÖNÜLDAŞ

 

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MİK 501          Genel Mikrobiyoloji                       (2-2)3                Prof. Dr. Yasemin ZER

MİK 504          İmmünoloji I                                  (2-2)3                Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

MİK 505          Parazitoloji I                                   (2-2)3                Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

MİK 506          Bakteriyoloji II                               (2-2)3                Prof. Dr. Yasemin ZER

MİK 507          Viroloji I                                        (2-2)3                Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

MİK 508          Mikoloji                                         (2-2)3                Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

MİK 509          İmmünoloji II                                 (2-2)3                Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

MİK511           Antibiyotik ve Kemoterapötikler    (2-2)3                Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL

MİK 599          Yüksek Lisans Tezi                        Kredisiz             Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

                                                                                                        Prof. Dr. Yasemin ZER

                                                                                                        Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

                                                                                                        Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL

MİK 798          Seminer                                          (0-2) 0               Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

                                                                                                        Prof. Dr. Yasemin ZER

                                                                                                        Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

                                                                                                        Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL

MİK 899          Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0) 0               Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

                                                                                                        Prof. Dr. Yasemin ZER

                                                                                                        Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

                                                                                                        Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL

DOKTORA PROGRAMI

MİK 601          Hastane Enfeksiyonları                  (2-2)3                Prof. Dr. Yasemin ZER

MİK 604          Özel Bakteriyoloji II                      (2-4)4                Prof. Dr. Yasemin ZER

MİK 605          Özel Bakteriyoloji III                     (2-4)4                Prof. Dr. Yasemin ZER

MİK 606          Medikal Viroloji I                          (1-0)1                Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

MİK 610          Parazitoloji I                                   (2-2)3                Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

MİK 611          Parazitoloji II                                 (2-2)3                Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

MİK 617          Antibiyotik ve Kemoterapötikler    (0-2)2                Yrd. Doç. Dr. Deniz GAZEL

MİK 699          Doktora Tezi                                  Kredisiz             Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

                                                                                                        Prof. Dr. Yasemin ZER

                                                                                                        Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

MİK 799          Seminer                                          (0-2) 0               Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

                                                                                                        Prof. Dr. Yasemin ZER

                                                                                                        Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

MİK 999          Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0)0                Prof. Dr. Tekin KARSLIGİL

                                                                                                        Prof. Dr. Yasemin ZER

                                                                                                        Prof. Dr. Fahriye EKŞİ

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

DER 601         Endodonsiyumun Strüktürel Biyolojisi

                        ve Anatomisi                                                  (1-0)1  Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 602         Endodontal Hastalıklar ve Tedavisi                (1-4)3  Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 604         Travma Gören Dişlerin Tedavisi                    (1-2)2  Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 606         Endodontide Kullanılan Materyaller

                        ve Yenilikler                                                  (1-0)1  Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 616         Endodontide Tekrarlayan Tedaviler               (1-0)1  Doç. Dr. Uğur AYDIN

 

 

DER 620         Kök Kanal Tedavilerinde Çalışma Boyu

                        Hesaplamalarının Önemi ve Yöntemleri                    (1-0)1  Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 623         Yeni Jenerasyon Kök Kanal Aletlerinin

                        Endodontideki Yeri ve Önemi                                   (1-0)1  Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 799         Seminer                                                          (0-2)0  Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 699         Doktora Tezi                                                              Doç. Dr. Uğur AYDIN

DER 999         Uzmanlık Alan Dersi                                     (4-0)0  Doç. Dr. Uğur AYDIN

 

ORTODONTİ ANABİLİM DALI

DOR 699         Doktora Tezi                                  Kredisiz               Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ

                                                                                                          Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN

DOR 999         Uzmanlık Alan Dersi                           (4-0)0                          Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN

DOR 999         Uzmanlık Alan Dersi                       (4-0)0                Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜLEÇ

OR 899                       Expertise of Course                          (4-0)0                 Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN

OR 599                       Master Thesis                                     Kredisiz           Yrd. Doç. Dr. Merve GÖYMEN

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DPR 588         Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik             (3-0)3              Yrd. Doç. Dr. Özge PARLAR ÖZ

DPR 601         Sabit Protezler I                                              (2-0)2              Yrd. Doç. Dr. Fatih SARI

DPR 603         Sabit Protezlerde Lab. İşlemleri

                        ve Köprü Dizaynları                                       (2-0)2              Yrd. Doç. Dr. Nermin DEMİRKOL

DPR 605         Hareketli Bölümlü Protezler                           (2-0)2              Prof. Dr. Aslı SEÇİLMİŞ

DPR 612         Dental Materyaller                                          (1-0)1              Yrd. Doç. Dr. Fatih SARI

DPR 613         Prostodontideki Yeni Uyg.                             (1-0)1              Prof. Dr. Aslı SEÇİLMİŞ

DPR 615         Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin

                        Protetik Restorasyonu I                                              (1-0)1              Yrd. Doç. Dr. Nermin DEMİRKOL

DPR 630         Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin

                        Protetik Restorasyonu I                                              (0-2)1              Yrd. Doç. Dr. Özge PARLAR ÖZ

PEDODONTİ  ANABİLİM DALI

PEDO-612       Çocuk Diş Hekimliğinin Kraniofasial

                        Sendromlar ve Genetik                                               (2-0)2             Yrd. Doç. Dr. Esra DÜZYOL

PEDO-613       Çocuklarda Plak Kontrolü ve

                        Periodontal Problemler                                               (2-0)2              Yrd. Doç. Dr. Esra DÜZYOL

PEDO-614       Engelli Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı                       (2-0)2              Yrd. Doç. Dr. Gül KESKİN

PEDO-622       Çocuklarda Radyolojik Değerlendirme ve

                        Güncel Yaklaşımlar                                       (2-0)2              Yrd. Doç. Dr. Gül KESKİN

PEDO-799       Seminer                                                         (0-2)0              Yrd. Doç. Dr. Esra DÜZYOL

PEDO-623       Yeni Jenerasyon Kök Kanal Aletlerinin

                        Endodontideki Yeri ve Önemi                                    (1-0)1              Yrd. Doç. Dr. Uğur AYDIN

PEDO-699       Doktora Tezi                                                  Kredisiz           Yrd. Doç. Dr. Gül KESKİN

PEDO-999       Uzmanlık Alan Dersi                                      (4-0)0              Yrd. Doç. Dr. Gül KESKİN

 

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

DPE 999          Uzmanlık Alan Dersi                                      (4-0)0              Yrd. Doç. Dr. S.Ziya ŞENYURT  

DPE 699          Doktora Tezi                                                  Kredisiz           Yrd. Doç. Dr. S.Ziya ŞENYURT  

 

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

PSK 599          Y.Lisans Tezi                                 Kredisiz             Prof. Dr. Abdurrahman  ALTINDAĞ  

                                                                                                        Doç. Dr. Ahmet ÜNAL

PSK 899          Uzmanlık Alan Dersi                     (4-0)0                Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ

                                                                                                        Doç. Dr. Ahmet ÜNAL

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

RAF 599          Yüksek Lisans Tezi                               0                 Doç. Dr. Can DEMİREL

RAF 899          Uzmanlık Alan Dersi                         (4-0)0            Doç. Dr. Can DEMİREL

 

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

TBİO 588       Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik                        (3-0)3              Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem Md.

                                                                                                                      Saadat KHANDAKAR

TBİO 599                    Yüksek Lisans Tezi                                        Kredisiz           Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem Md

                                                                                                                      Saadat KHANDAKAR

TBİO 599        Yüksek Lisans Tezi                                        Kredisiz           Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI

TBİO 699        Doktora Tezi                                                  Kredisiz           Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI

TBİO 799        Seminer                                                            (0-2)0                        Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI

TBİO 798        Seminer                                                            (0-2)0                        Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem Md.

                                                                                                                      Saadat KHANDAKAR

TBİO 899        Uzmanlık Alan Dersi                                       (4-0)0                        Yrd. Doç. Dr. Ebu Shameem Md.

                                                                                                                      Saadat KHANDAKAR

TBİO 899        Uzmanlık Alan Dersi                                       (4-0)0                        Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI

TBİO 999        Uzmanlık Alan Dersi                                       (4-0)0                        Prof. Dr. Sibel OĞUZKAN BALCI