• 0342 360 12 00

 

Enstitümüz 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kesin kayıtları başvuru sistemi üzerinden 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında on-line olarak yapacaklardır.

 

Anatomi Anabilim Dalı Doktora   

Beden Eğitimi Anabilim Dalı Doktora    

Beden Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans  

Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora   

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

İleri Solunum Biyolojisi Anabilim Dalı Doktora 

Klinik Toksikolojisi Anabilim Dalı Doktora  

Perfüzyon Teknikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora  

Psikiyatri Hemşireği Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora  

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans  

Tıbbi Farmakolji Anabilim Dalı Doktora

 

Lisansüstü programa başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazanan adayın başvuru sistemine yüklediği tüm belgeler usulüne uygun, doğru ve hatasız yüklenmiş olmalıdır.


Kayıt hakkı kazanan adayın belgelerinde usulsüzlük tespit edilirse,
bütün sorumluluk adaya ait olmak üzere adayın kaydı silinir.

 

  Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar on-line kayıt sisteminde bulunan,
 "Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Başvuru bilgi sistemine yüklediğim bütün belgeler hatasız ve doğrudur."
  şeklindeki taahhüt metnini onayladıkları takdirde kayıtları tamamlanacaktır.

 Adayların On-line kayıt işleminin tamamlanabilmesi için sistem üzerinden  
    On-line Kayıtlarını "Onaylıyorum" şeklinde tamamlaması gerekmektedir.
    Aksi taktirde kayıt işlemi tamamlanamayacağı için aday kayıt yaptırmamış sayılacaktır.
   
    On-line kesin kayıt yapmak için başvuru sistemine gidiniz BAŞVURU SİSTEMİ

Öğrenci Bilgi Sistemi İçin;

    Kullanıcı Adı:  Öğrenci Numarasıdır
    Şifre       :  T.C. Kimlik numarasının ilk beş rakamıdır
  Öğrenci bilgi sistemine ulaşmak için tıklayınız